ផ្នែកទីផ្សារបណ្តាញ ២០០នាក់-៣០០នាក់

Company

金沙网络科技有限公司   

type

Sole Proprietorship

Industry

Advertising/Media/Publishing/Printing

employees

Location

Preah Sihanouk

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Information Technology

Hiring

Industry

Advertising/Media/Publishing/Printing

Salary

Negotiable

Qualification

High School

Sex

Male/Female

Language

English--
Good   

Age

18 ~ 45

Location

Preah Sihanouk;

Publish Date

May-17-2016

Closing Date

May-26-2016
  ** ក្រុមហ៊ុនអនឡែន យើងខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជា​បន្ទាន់ជាច្រើននាក់

ផ្នែកទីផ្សារបណ្តាញ២០០នាក់-៣០០នាក់

- ប្រាក់ខែ៣០០ដុល្លារ ហើយនិងប្រាក់ខែ+ប្រាក់រង្វាន់+សមិទិ្ធផលប្រាក់

  ** ល័ក្ខណះជ្រើសរើស
១- មិនតំម្រូវចេះភាសាអោយតែចេះវាយកុំព្យូទ័រនិងផ្ញើអ៊ីម៉ែលគឹអាចទទួលធ្វើការបាន តូ្រវតែស្ទាត់ជំនាញក្នុងការវាយកុំព្យូទ័រ បើសិនមានបទពិសោធន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រនិងមានអាទិភាពមុន។

២- អាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំដល់ ៤៥ឆ្នាំ ភេទប្រុស ឬ ស្រី សម្ផស្សសមរម្យ ខិតខំធ្វើការឧស្សាហ៍ព្យាយាម។

នៅពេលមកសំភាសន៍ត្រូវភ្ជាប់ជាមួយឯកសារប្រវតិ្តរូបនិងបិទរូបថតពីលើ និងយករូបថត 3ⅹ4 ,2 សន្លឹក និងភ្ជាប់មកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និងសៀវភៅគ្រួសារឬសំបុត្រកំណើតច្បាប់ចម្លងគ្រប់១ច្បាប់ទាំងអស់។

ទីតាំងធ្វើការ: ក្រុងព្រះសីហនុ នៅសណ្ធាគាហ្គោលដិនសីុជាន់ទី៥
អ៊ីម៉ែល:[email protected] / លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង: 093 99 60 83 Lin

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Ms. Linda

Phone

093 99 60 83 (中文,柬文 )

Email

[email protected]

Website

Address

ទីកន្លែងធ្វើការ ៖ ​ក្រុងព្រះសីហនុ នៅសណ្ធាគាហ្គោលដិនសីុជាន់ទី៥ / 工作地点:西港