បុគ្គលិកពត៏មានវិទ្យា IT

Company

ហាងជីន លីតា អេឡិចត្រូនិច និង​តិចណូឡូជី​   

type

Private Limited Company

Industry

Information Technology

employees

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Information Technology

Hiring

1

Industry

Information Technology

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Male

Language

English--
Good   

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

May-19-2016

Closing Date

May-28-2016
  ១.​ ផ្តល់ប្រាក់ខែតាមទីផ្សារប្រកួតប្រជែង (តាមការចចារជាក់ស្តែង)
២. ផ្តល់នូវការបណ្តុះបណ្តាលតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែង នៃតម្រូវការរបស់ហាង
៣. ផ្តល់នូវករាវាយតម្លៃច្បាស់លាស់ និងត្រឹមត្រូវ។
៤.​ផ្តល់នូវចំណេះដឹងបន្ថែមរាល់ពេលប្រេជុំ
៥. មានផ្តល់របបប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗ ទៀតជាច្រើនទៅតាមតម្រូវការចាំបាច់ របស់បុគ្គលិកនិងហាងផងដែរ។
  - សម្រាប់តែបេក្ខជនតែប៉ុណ្ណោះ
- បរិញ្្ញាប័ត្រផ្នែកពត័មានវិទ្យាឬសញ្ញាប័ត្រណាមួយមានតម្លៃស្មើរ។
- មានបទពិសោធន៏ផ្នែកការងារជួសជុល Computer Sofeware and Hardware
- មានបទពិសោធន៏ការងារផ្នែក Refill Toner and Ink cartridge
- មានបទពិសោធន៏ផ្នែកការងារតម្លើង Camera សុវត្ថិភាព
- មានចំណេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេស ដែលអាចប្រើប្រាស់ក្នុងការងារបច្ចេកទេសបាន
- មានភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ មានភាពរហ័សរហួន និងសកម្មការងារព្រមទាំងគោរព គោលការណ៏របស់ហាងបានល្អប្រសើរ។
** អាចពិភាក្សាប្រាក់ខែបាន។
** ចំពោះអ្នកដែលមានបទពិសោធន៌ ទាក់ទងនឹងជំនាញComputer & Phone

** ហាងជីន​ លីតា អេឡិចត្រូនិច ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានគោលការណ៏បុគ្គលិក និងមានបរិយាកាសការងារល្អ។
​​​ ** បេក្ចជនដែលចាប់អារម្មណ៏ សូមមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យរបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលមានអាសយដ្ឌាននៅផ្ទះលេខ៥៧៤េប ផ្លូវ កម្ពុជាក្រេាមជិត"ស្តុបដីអិន" ឬ​អាចទំនាក់ទំនងតាមរយះអីុម៉ែល:​ [email protected] / [email protected] និងទូរស័ព្ទលេខ 098​ 299 845 / 077 667 865

​​​​​​** ឯកសារដាក់ពាក្យមាន CV and Cover Letter ដាេយមានភ្ជាប់ អត្តសញាណបណ្ណ សៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ សំបុត្របព្ជាក់កំណើត ប័ណ្ណបើកបរ និង​សញាប័ត្រ ជាលក្ចណះថតចំលង​។

​​** បេក្ចជនដែលមានគុណវុឌ្ប៏គ្រប់គ្រាន់នោះ ហាងជីន​ លីតា អេឡិចត្រូនិច និងធើ្វការទំនាក់ទំនងសំភាសន៏។

** ចាប់ទទួលពាក្យ ពីថ្ងៃទី19​ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ត្រឹមម៉េាង ១៧:00 ល្ងាចជាកំហិត។

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

HR Department

Phone

098 299 845 / 077 667 865

Email

[email protected]

Website

Address

Address: #574B, Street Kampuchea Krom​ NEAR STOP DN