តុះមកទាញយកកំណែ IPSW នៃ iOS 9.3.2 ទាំងអស់គ្នា

តុះមកទាញយកកំណែ IPSW នៃ iOS 9.3.2 ទាំងអស់គ្នា

តើអ្នកបានអាប់ដែតទៅកាន់ iOS 9.3.2 ហើយឫនៅ? ក្រោយពីបានតាមដានអត្ថបទនេះហើយ អ្នកនឹងមិនពិបាកក្នុងការរុករក Link ស្វ័យប្រវត្តិសំរាប់ទាញយកកំណែ File IPSW របស់ iOS 9.3.2 ទៀតនោះឡើយ។ ក្នុងថ្ងៃនេះ ខ្ញុំបាទក៏បានរៀបចំនូវ Link សំរាប់ទាញយករួចជាស្រេចដូចដែលបានរៀបចំនៅខាងក្រោម។ តុះងាកមកទាញយកទាំងអស់គ្នា.....

ដើម្បីចូលទៅ Download សូមចុចនៅទីនេះ មានទាំង iPhone& iPad

Image: តុះមកទាញយកកំណែ IPSW នៃ iOS 9.3.2 ទាំងអស់គ្នា

Image: តុះមកទាញយកកំណែ IPSW នៃ iOS 9.3.2 ទាំងអស់គ្នា

---------------------------------------

ដោយ: ខន​ សុខឡាយ

->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
iOSPlus
តុះមកទាញយកកំណែ IPSW នៃ iOS 9.3.2 ទាំងអស់គ្នា

->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ

Facebook

Sovann2.com
តុះមកទាញយកកំណែ IPSW នៃ iOS 9.3.2 ទាំងអស់គ្នា

ចុះថ្ងៃទី 17 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 11:20 ព្រឹក

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ