រដ្ឋាភិបាល​កំណត់​ថ្ងៃ​បោះឆ្នោត ឃុំ​-​សង្កាត់ អាណត្តិ​ទី​៤

dnt-news : រ​ដ្ឋា​ភិ​បាល​បានកំណត់​យក​ថ្ងៃ​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ​-​សង្កាត់ អាណត្តិ​ទី​៤ គឺត្រូវធ្វើ​នៅ​ថ្ងៃទី​៤​ខែមិថុនា​ឆ្នាំ​២០១៧​។​ ​សេចក្តីសម្រេច​របស់លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន នៅ​ថ្ងៃទី​២៤​ខែឧសភា​នេះ​គឺធ្វើឡើង​ក្រោយពី គណបក្ស​ថ្មី​មួយ​បានស្នើ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​កំណត់​ថ្ងៃ​បោះឆ្នោត​ឃុំ