ប្រជុំ​​ឈុត​​​​​​​ម៉ូដ​ប្លែក​​​របស់​តារា​ៗ​បង្អួត​គ្នា​ ក្នុង​កម្មវិធី​​ខួប​​​​​ទស្សនាវដ្ដី​​១០០​ឆ្នាំ​​នៅ​អង់គ្លេស​

​ក្នុង​​កម្មវិធី​​ប្រារព្ធ​សាទរ​គម្រប់​ខួប​១០០​ឆ្នាំ​នៃ​ទស្សនាវដ្ដី​ម៉ូដ​ពេញ​និយម Vogue 100 ​នៅ​​​ទី​ក្រុង​ឡុងដុង ប្រទេស​អង់គ្លេស​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ម្សិល​មិញ បាន​បង្ហាញ​វត្តមាន​តារា​​ៗ​ល្បី​មួយ​ចំនួន រួម​ទាំង​អ្នក​រចនា​ម៉ូដ អ្នក​ថត​រូប ចូល​រួម​ក្នុង​ពិធី​​​​​​ជប់លៀង​អាហារ​ល្ងាច​​អបអរ​ខាង​លើ។

 

ប្រជុំ​​ឈុត​​​​​​​ម៉ូដ​ប្លែក​​​របស់​តារា​ៗ​បង្អួត​គ្នា​ ក្នុង​កម្មវិធី​​ខួប​​​​​ទស្សនាវដ្ដី​​១០០​ឆ្នាំ​​នៅ​អង់គ្លេស​

 

តាម​សារព័ត៌មាន Daily Mail វត្តមាន​តារាៗ​ដែល​​​ចូល​រួម​​ ​បាន​​ស្លៀក​ឈុត​សំលៀក​បំពាក់​​​ប្លែក​ៗ​របស់​ខ្លួន​មក​បង្អួត​បង្ហាញ​ក្នុង​កម្មវិធី​ខាង​លើ​។ ​អ្នក​ថត​រូប​បាន​​​​​​ថត​ប្រមាញ់​​​​​ផ្ដិត​យក​ម៉ូដ​ប្លែក​ៗ​មក​បង្ហាញ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

 

ប្រជុំ​​ឈុត​​​​​​​ម៉ូដ​ប្លែក​​​របស់​តារា​ៗ​បង្អួត​គ្នា​ ក្នុង​កម្មវិធី​​ខួប​​​​​ទស្សនាវដ្ដី​​១០០​ឆ្នាំ​​នៅ​អង់គ្លេស​
  ប្រជុំ​​ឈុត​​​​​​​ម៉ូដ​ប្លែក​​​របស់​តារា​ៗ​បង្អួត​គ្នា​ ក្នុង​កម្មវិធី​​ខួប​​​​​ទស្សនាវដ្ដី​​១០០​ឆ្នាំ​​នៅ​អង់គ្លេស​
  ប្រជុំ​​ឈុត​​​​​​​ម៉ូដ​ប្លែក​​​របស់​តារា​ៗ​បង្អួត​គ្នា​ ក្នុង​កម្មវិធី​​ខួប​​​​​ទស្សនាវដ្ដី​​១០០​ឆ្នាំ​​នៅ​អង់គ្លេស​
  ប្រជុំ​​ឈុត​​​​​​​ម៉ូដ​ប្លែក​​​របស់​តារា​ៗ​បង្អួត​គ្នា​ ក្នុង​កម្មវិធី​​ខួប​​​​​ទស្សនាវដ្ដី​​១០០​ឆ្នាំ​​នៅ​អង់គ្លេស​
  ប្រជុំ​​ឈុត​​​​​​​ម៉ូដ​ប្លែក​​​របស់​តារា​ៗ​បង្អួត​គ្នា​ ក្នុង​កម្មវិធី​​ខួប​​​​​ទស្សនាវដ្ដី​​១០០​ឆ្នាំ​​នៅ​អង់គ្លេស​
  ប្រជុំ​​ឈុត​​​​​​​ម៉ូដ​ប្លែក​​​របស់​តារា​ៗ​បង្អួត​គ្នា​ ក្នុង​កម្មវិធី​​ខួប​​​​​ទស្សនាវដ្ដី​​១០០​ឆ្នាំ​​នៅ​អង់គ្លេស​
  ប្រជុំ​​ឈុត​​​​​​​ម៉ូដ​ប្លែក​​​របស់​តារា​ៗ​បង្អួត​គ្នា​ ក្នុង​កម្មវិធី​​ខួប​​​​​ទស្សនាវដ្ដី​​១០០​ឆ្នាំ​​នៅ​អង់គ្លេស​
  ប្រជុំ​​ឈុត​​​​​​​ម៉ូដ​ប្លែក​​​របស់​តារា​ៗ​បង្អួត​គ្នា​ ក្នុង​កម្មវិធី​​ខួប​​​​​ទស្សនាវដ្ដី​​១០០​ឆ្នាំ​​នៅ​អង់គ្លេស​
  ប្រជុំ​​ឈុត​​​​​​​ម៉ូដ​ប្លែក​​​របស់​តារា​ៗ​បង្អួត​គ្នា​ ក្នុង​កម្មវិធី​​ខួប​​​​​ទស្សនាវដ្ដី​​១០០​ឆ្នាំ​​នៅ​អង់គ្លេស​
  ប្រជុំ​​ឈុត​​​​​​​ម៉ូដ​ប្លែក​​​របស់​តារា​ៗ​បង្អួត​គ្នា​ ក្នុង​កម្មវិធី​​ខួប​​​​​ទស្សនាវដ្ដី​​១០០​ឆ្នាំ​​នៅ​អង់គ្លេស​
  ប្រជុំ​​ឈុត​​​​​​​ម៉ូដ​ប្លែក​​​របស់​តារា​ៗ​បង្អួត​គ្នា​ ក្នុង​កម្មវិធី​​ខួប​​​​​ទស្សនាវដ្ដី​​១០០​ឆ្នាំ​​នៅ​អង់គ្លេស​
  ប្រជុំ​​ឈុត​​​​​​​ម៉ូដ​ប្លែក​​​របស់​តារា​ៗ​បង្អួត​គ្នា​ ក្នុង​កម្មវិធី​​ខួប​​​​​ទស្សនាវដ្ដី​​១០០​ឆ្នាំ​​នៅ​អង់គ្លេស​
  ប្រជុំ​​ឈុត​​​​​​​ម៉ូដ​ប្លែក​​​របស់​តារា​ៗ​បង្អួត​គ្នា​ ក្នុង​កម្មវិធី​​ខួប​​​​​ទស្សនាវដ្ដី​​១០០​ឆ្នាំ​​នៅ​អង់គ្លេស​
  ប្រជុំ​​ឈុត​​​​​​​ម៉ូដ​ប្លែក​​​របស់​តារា​ៗ​បង្អួត​គ្នា​ ក្នុង​កម្មវិធី​​ខួប​​​​​ទស្សនាវដ្ដី​​១០០​ឆ្នាំ​​នៅ​អង់គ្លេស​
  ប្រជុំ​​ឈុត​​​​​​​ម៉ូដ​ប្លែក​​​របស់​តារា​ៗ​បង្អួត​គ្នា​ ក្នុង​កម្មវិធី​​ខួប​​​​​ទស្សនាវដ្ដី​​១០០​ឆ្នាំ​​នៅ​អង់គ្លេស​

 

ចុចអាន៖  ប្រជុំ​ម៉ូដ​រ៉ូប​កំពូល​ៗ​របស់ Chompoo Araya នៅ​មហោស្រព Cannes ទាំង​៤ឆ្នាំ

 

ប្រែ​សម្រួល៖ មាន រតនា
ប្រភព៖ dailymail ​​​​​​​​