ស្ត្រី​អ្នក​ជិះ​សេះ​ប្រណាំង​ឈ្នះ​​ Melbourne Cup ទី១៖ ជោគ​ជ័យ​របស់​នាង គឺ​ជា​ភស្តុតាង​នៃ រឿង​និទាន​ក្លាយ​ជា​ការ​ពិត

អ្នក​ជិះ​សេះ​ប្រណាំង​ឈ្នះ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​កីឡា​ប្រណាំង​សេះ Melbourne Cup ​ក្នុង​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី​កាល​ពី​​ម្សិល​មិញ អ្នក​នាង Michelle Payne ​​មាន​ប្រសាសន៍​ថា ជោគ​ជ័យ​របស់​នាងគឺ​ជា​ភស្តុតាង​នៃរឿង​និទាន​ក្លាយ​ជា​ការ​ពិត។