អនាគត​រដ្ឋមន្ដ្រី​ហិរញ្ញវត្ថុ​ថ្មី​របស់​មីយ៉ាន់ម៉ា​ទទួល​ស្គាល់​ថា​សញ្ញាបត្រ​បណ្ឌិត​របស់​លោក​ក្លែង​ក្លាយ

រដ្ឋាភិបាល​ថ្មី​របស់​មីយ៉ាន់ម៉ា​ដែល​ទើប​បាន​បង្កើត​នោះ​បាន​ពើប​ប្រទះ​នឹង​ឧបសគ្គ​ដំបូង​មួយ​ក្រោយ​ពី​រដ្ឋមន្ដ្រី​ថ្មី​ម្នាក់​ដែល​គេ​ស្នើ​ឈ្មោះ​ឲ្យ​កាន់​ក្រសួង​​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ថា​សញ្ញាបត្រ​បណ្ឌិត​របស់​លោក​ជា​សញ្ញាបត្រ​​ក្លែង​ក្លាយ។

  • អនាគត​រដ្ឋមន្ដ្រី​ហិរញ្ញវត្ថុ​ថ្មី​របស់​មីយ៉ាន់ម៉ា​ទទួល​ស្គាល់​ថា​សញ្ញាបត្រ​បណ្ឌិត​របស់​លោក​ក្លែង​ក្លាយ已关闭评论
  • 9 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/03/24  Category:ព័ត៌មាន