វេលា​នេះ ផ្លូវ​ប្រសព្វ​ក្បាល​ថ្នល់​មិន​អ៊ូអរ​ដូច​ព្រឹក​និង​ល្ងាច

ម្តុំ​ផ្លូវ​ប្រសព្វ​ក្បាល​ថ្នល់ តែង​តែ​ល្បី​ថា​កក​ស្ទះ​ចរាចរណ៍​នៅ​ពេល​ព្រឹក​ម៉ោង​ទៅ​ធ្វើការ និង​ពេល​ល្ងាច ដែល​ពេល​ខ្លះ​ត្រូវ​ស្ទះ​ជាប់​យូរ​ម៉ោង​ក៏​មាន។ ដោយ​ឡែក នៅ​វេលា​ព្រឹក​ប្រមាណ​៦​នេះ​វិញ ផ្លូវ​ដែល​ធ្លាប់​តែ​មមាញឹក​ដោយសារ​ឡាន​ម៉ូតូ​បរ​ទៅ​មក​មិន​ដាច់ គឺ​មិន​សូវ​មាន​យាន្តបើក​ហូរហែ​នោះ​ឡើយ។

 

 

វេលា​នេះ ផ្លូវ​ប្រសព្វ​ក្បាល​ថ្នល់​មិន​អ៊ូអរ​ដូច​ព្រឹក​និង​ល្ងាច

 

វេលា​នេះ ផ្លូវ​ប្រសព្វ​ក្បាល​ថ្នល់​មិន​អ៊ូអរ​ដូច​ព្រឹក​និង​ល្ងាច

 

វេលា​នេះ ផ្លូវ​ប្រសព្វ​ក្បាល​ថ្នល់​មិន​អ៊ូអរ​ដូច​ព្រឹក​និង​ល្ងាច

 

វេលា​នេះ ផ្លូវ​ប្រសព្វ​ក្បាល​ថ្នល់​មិន​អ៊ូអរ​ដូច​ព្រឹក​និង​ល្ងាច

 

វេលា​នេះ ផ្លូវ​ប្រសព្វ​ក្បាល​ថ្នល់​មិន​អ៊ូអរ​ដូច​ព្រឹក​និង​ល្ងាច

 

 

អត្ថបទ៖ លឹម សុ​នា