សុ​ផា លីន​ដា ក្លាយជា​យាយ​ចាស់​ចឹ​ង​មាន​អ្នក​ស្រឡាញ់​នាង​អត់ ?

6 Videos


ថ្មីៗនេះ សុផា លីនដា បានបង្ហាញរូបភាពចំនួនពីរសន្លឹក នៅលើទំព័រហ្វេសបុ៊ករបស់នាង ដោយរូបភាពនោះ នាង បានលាបថ្នាំសក់ពណ៌ស មើលទៅប្រៀបដូចជាយាយចាស់ម្នាក់អីុចឹង ។ តាមរយៈរូបភាពនេះគឺ សុផា លីនដា គឺថតឲ្យទស្សនាវដ្តីមួយ ។

សុ​ផា លីន​ដា ក្លាយជា​យាយ​ចាស់​ចឹ​ង​មាន​អ្នក​ស្រឡាញ់​នាង​អត់ ?

សម្រាប់អ្នកស្នេហាវិស័យសិល្បៈវិញ នៅពេលដែលឃើញរូបភាពនេះហើយ ម្នាក់ៗលាន់មាត់ថា សុផា លីនដា ចាស់អីក៏ចាស់ម្ល៉េះ មើលទៅដូចជាយាយចាស់ចឹង ។ នៅពេលឃើ់ញរូបថតរបស់នាងនេះហើយ មិនដឹងថា នៅមានបុរសៗចាប់អារម្មណ៍ សុផា លីនដា បន្តទៀត ឬ យ៉ាងណានោះទេ ? ដូចដឹងស្រាប់ហើយថា នាងគឺជាស្រីស្អាតសម្បូរស្នេហ៍មួយរូប ។

សុ​ផា លីន​ដា ក្លាយជា​យាយ​ចាស់​ចឹ​ង​មាន​អ្នក​ស្រឡាញ់​នាង​អត់ ?

រហូតមកដល់ពេលនេះ សុផា លីនដា នៅតែពុំទាន់បញ្ជាក់ច្បាស់អំពីចំណងស្នេហ៍នាង និង លោក នៅ ស៊ីនឿន ដែលជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហង្សមាសនោះទេ អ្នកទាំងពីរនៅតែព្យាយាមលាក់បាំង ទោះបីជាអ្នកក្នុងសិល្បៈបានដឹងច្បាស់ថា អ្នកទាំងពីរគឺជាគូស្នេហ៍ និង គ្នាក្តី ៕ អាលីណា

សុ​ផា លីន​ដា ក្លាយជា​យាយ​ចាស់​ចឹ​ង​មាន​អ្នក​ស្រឡាញ់​នាង​អត់ ?
សុ​ផា លីន​ដា ក្លាយជា​យាយ​ចាស់​ចឹ​ង​មាន​អ្នក​ស្រឡាញ់​នាង​អត់ ?
សុ​ផា លីន​ដា ក្លាយជា​យាយ​ចាស់​ចឹ​ង​មាន​អ្នក​ស្រឡាញ់​នាង​អត់ ?
សុ​ផា លីន​ដា ក្លាយជា​យាយ​ចាស់​ចឹ​ង​មាន​អ្នក​ស្រឡាញ់​នាង​អត់ ?
សុ​ផា លីន​ដា ក្លាយជា​យាយ​ចាស់​ចឹ​ង​មាន​អ្នក​ស្រឡាញ់​នាង​អត់ ?
សុ​ផា លីន​ដា ក្លាយជា​យាយ​ចាស់​ចឹ​ង​មាន​អ្នក​ស្រឡាញ់​នាង​អត់ ?
សុ​ផា លីន​ដា ក្លាយជា​យាយ​ចាស់​ចឹ​ង​មាន​អ្នក​ស្រឡាញ់​នាង​អត់ ?
សុ​ផា លីន​ដា ក្លាយជា​យាយ​ចាស់​ចឹ​ង​មាន​អ្នក​ស្រឡាញ់​នាង​អត់ ?
សុ​ផា លីន​ដា ក្លាយជា​យាយ​ចាស់​ចឹ​ង​មាន​អ្នក​ស្រឡាញ់​នាង​អត់ ?

ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត