បងប្អូន​បុគ្គលិក​កម្មករ​អង្គភាព​លូ​ទឹក ​ស្ដារ​សំរាម​តាម​ប្រឡាយ លូ ទោះបី​ជា​ថ្ងៃ​ឈប់សម្រាក​

បងប្អូន​បុគ្គលិក​កម្មករ​អង្គភាព​លូ​ទឹក ​ស្ដារ​សំរាម​តាម​ប្រឡាយ លូ ទោះបី​ជា​ថ្ងៃ​ឈប់សម្រាក​ភ្នំពេញ ​៖ បងប្អូន​បុគ្គលិក កម្មករ​អង្គភាព​លូ​ទឹក​នៃ​មន្ទីរ​សាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​ខិតខំ​កាយ​ស្ដារ​សំរាម​តាម​ប្រឡាយ ដើម្បី​សម្រួល​ផ្លូវទឹក​ក្នុង​រដូវវស្សា​នេះ ទោះបីជា​ថ្ងៃ​ឈប់​ស​ម្រាក​ក្តី​។​

មន្ត្រី​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ នៅ​ថ្ងៃទី​២៤ ​ខែឧសភា ​ឆ្នាំ​២០១៦ ជា​ថ្ងៃ​ឈប់សម្រាក ប៉ុ​ន្តែ​សម្រាប់​បងប្អូន​បុគ្គលិក កម្មករ​អង្គភាព​លូ​ទឹក​នៃ​មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី បាន​ខិតខំ​កាយ ស្ដារ​សំរាម​តាម​ប្រឡាយ​សម្រួល​ផ្លូវទឹក។​

ក្រៅពី​កាយ​ស្ដារ​សំរាម​នៅ​ប្រឡាយ​ទួល​សែន​ និង​ប្រឡាយ​បឹងត្របែក រួម​ទាំង​បូម​ស្ដារ​លូ​ នៅ​មហា​វិថី​ព្រះមុនីវង្ស ​ប្រើ​រថយន្ត ៨​គ្រឿង នៅ​ថ្ងៃ​ដដែល​នេះ​ដែរ មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី បាន​កាយ​ស្ដារ​សំរាម​នៅ​ប្រឡាយ​ស្ទឹងមានជ័យ ​និង​ប្រឡាយ​បឹងទំពុន​៕​

បងប្អូន​បុគ្គលិក​កម្មករ​អង្គភាព​លូ​ទឹក ​ស្ដារ​សំរាម​តាម​ប្រឡាយ លូ ទោះបី​ជា​ថ្ងៃ​ឈប់សម្រាក​

បងប្អូន​បុគ្គលិក​កម្មករ​អង្គភាព​លូ​ទឹក ​ស្ដារ​សំរាម​តាម​ប្រឡាយ លូ ទោះបី​ជា​ថ្ងៃ​ឈប់សម្រាក​

បងប្អូន​បុគ្គលិក​កម្មករ​អង្គភាព​លូ​ទឹក ​ស្ដារ​សំរាម​តាម​ប្រឡាយ លូ ទោះបី​ជា​ថ្ងៃ​ឈប់សម្រាក​

បងប្អូន​បុគ្គលិក​កម្មករ​អង្គភាព​លូ​ទឹក ​ស្ដារ​សំរាម​តាម​ប្រឡាយ លូ ទោះបី​ជា​ថ្ងៃ​ឈប់សម្រាក​

បងប្អូន​បុគ្គលិក​កម្មករ​អង្គភាព​លូ​ទឹក ​ស្ដារ​សំរាម​តាម​ប្រឡាយ លូ ទោះបី​ជា​ថ្ងៃ​ឈប់សម្រាក​