នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ប្រកាសថា​ឆ្នាំនេះ​ត្រូវតែ​មានការ​អុំទូក​

dnt-news : លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ​នេះ​បានប្រកាសថា​នឹងមាន​ការ​ប្រារព្ធ​ពិធី​អុំទូក​នៅ​ឆ្នាំនេះ ដែល​នឹងត្រូវ​ធ្វើឡើង​នៅ​ថ្ងៃ​១៣,១៥​និង​១៥ ខែវិច្ឆិកា នៅខាងមុខ​ព្រះបរមរាជវាំង ដោយ​លោក​ថា​កម្រិត​ទឹកនឹង​មាន​ភាព​អំ​ណោ​ច​ផល​សម្រាប់​ការ​អុំទូក​។​