សហរដ្ឋអាមេរិក កម្មករ​ភាគច្រើន​ធ្វើការ​ក្នុង​វិស័យ​ចិញ្ចឹម​មាន់ ត្រូវ​ស្លៀកខោ​ទឹកនោម​ និពន្ធដោយ : ធីតា       25-05-2016, 10:05 am         590

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 012 900 132 - 010 299 377សហរដ្ឋអាមេរិក កម្មករ​ភាគច្រើន​ធ្វើការ​ក្នុង​វិស័យ​ចិញ្ចឹម​មាន់ ត្រូវ​ស្លៀកខោ​ទឹកនោម​