ពេលនេះ លោក​ចៅក្រម តុ​ប ឈុន​ហេង កំពុងសាកសួរ លោក អ៊ុំ សំអាន នៅសាលាដំបូង

ពេលនេះ លោក​ចៅក្រម តុ​ប ឈុន​ហេង កំពុងសាកសួរ លោក អ៊ុំ សំអាន នៅសាលាដំបូងភ្នំពេញ ៖ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២៥ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ លោក​ចៅក្រម តុ​ប ឈុន​ហេង ចៅក្រម​សាលា​ដំ​បូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​បង្គាប់​ឲ្យ​អនុរក្ស​ពន្ធនាគារ​ព្រៃ​ស នាំ​ខ្លួន ​លោក អ៊ុំ សំអាន មក​តុលាការ​ដើម្បី​សាកសួរ​បន្ថែម​ជុំវិញ​ការ​ឃាត់ខ្លួន​គាត់។​ ខណៈ​នេះ​ ចៅក្រម​តុលាការ​កំពុង​សាកសួរ ប៉ុន្តែ​តុលា​ការ​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​​ថតរូប​នៅ​តុលាការ​ទេ៕

ពេលនេះ លោក​ចៅក្រម តុ​ប ឈុន​ហេង កំពុងសាកសួរ លោក អ៊ុំ សំអាន នៅសាលាដំបូង