កាបូប​តំលៃ ៥៥០០ ដុល្លារ​របស់ វ៉ាង ស្រីណូ យ៉ាងម៉េច​ដែរ ?

6 Videos


ស្រីស្អាត វ៉ាង ស្រីណូ គឺជាតារា ដែលចូលចិត្តប្រើប្រាស់របស់ Brand Brand ទោះបីជាក្នុងតំលៃណាក៏នាងហ៊ានទិញប្រើដែរ ឲ្យតែនាងពេញចិត្ត ។ ម្សិលម៉ិញនេះ វ៉ាង ស្រីណូ បានបង្ហោះរូបកាបូដៃរបស់នាងម៉ាក Chanel ដែលនាងទិញនៅប្រទេសថៃមានតំលៃដល់ទៅ ៥៥០០ ដុល្លារឯណោះ ។ពិតជាមិនធម្មតាមែន សម្រាប់ស្រីស្អាត វ៉ាង ស្រីណូ ដែលហ៊ានចំណាយប្រាក់រហូតដល់ទៅ ៥៥០០ ដុល្លារ ដើម្បីទិញកាបូដៃមួយ ។ វ៉ាង ស្រីណូ ថែមទាំងសរសេរនៅលើហ្វេសបុ៊ករបស់ខ្លួនថា Welcome my new Chanel bag 5500 $ ។

កាបូប​តំលៃ ៥៥០០ ដុល្លារ​របស់ វ៉ាង ស្រីណូ យ៉ាងម៉េច​ដែរ ?

តាមដឹង វ៉ាង ស្រីណូ មានកាបូដៃតំលៃថ្លៃៗជាច្រើនទៀត គ្រាន់តែនាងមិនបានបញ្ចេញប៉ុណ្ណោះ ។ សម្រាប់អ្នកគាំទ្រវិស័យសិល្បៈពេលឃើញ វ៉ាង ស្រីណូ បង្ហោះកាបូបតំលៃថ្លៃដូច្នេះ ម្នាក់ៗចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងរហូតមានអ្នកខ្លះប្រៀបធៀបថា គ្រាន់តែកាបូដៃ វ៉ាង ស្រីណូ ស្មើនិងរថយន្តធម្មតាមួយ ។ បច្ចុប្បន្ននេះ មានតារាខ្មែរល្បីៗជាច្រើន ក៏និយមប្រើប្រាស់កាបូបថ្លៃៗដែរ គ្រាន់តែពួកគេពុំបង្ហាញប្រាប់អំពីតំលៃរបស់កាបូបនោះ ៕ អាលីណា

កាបូប​តំលៃ ៥៥០០ ដុល្លារ​របស់ វ៉ាង ស្រីណូ យ៉ាងម៉េច​ដែរ ?
កាបូប​តំលៃ ៥៥០០ ដុល្លារ​របស់ វ៉ាង ស្រីណូ យ៉ាងម៉េច​ដែរ ?
កាបូប​តំលៃ ៥៥០០ ដុល្លារ​របស់ វ៉ាង ស្រីណូ យ៉ាងម៉េច​ដែរ ?
កាបូប​តំលៃ ៥៥០០ ដុល្លារ​របស់ វ៉ាង ស្រីណូ យ៉ាងម៉េច​ដែរ ?
កាបូប​តំលៃ ៥៥០០ ដុល្លារ​របស់ វ៉ាង ស្រីណូ យ៉ាងម៉េច​ដែរ ?
កាបូប​តំលៃ ៥៥០០ ដុល្លារ​របស់ វ៉ាង ស្រីណូ យ៉ាងម៉េច​ដែរ ?
កាបូប​តំលៃ ៥៥០០ ដុល្លារ​របស់ វ៉ាង ស្រីណូ យ៉ាងម៉េច​ដែរ ?
កាបូប​តំលៃ ៥៥០០ ដុល្លារ​របស់ វ៉ាង ស្រីណូ យ៉ាងម៉េច​ដែរ ?
កាបូប​តំលៃ ៥៥០០ ដុល្លារ​របស់ វ៉ាង ស្រីណូ យ៉ាងម៉េច​ដែរ ?
ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត