លោក អ៊ុំ សំអាន មិន​ឆ្លើយ​សំណួរ​ចៅក្រម ក្រោម​ហេតុផល​ថា​លោក​មាន​អភ័យឯកសិទ្ធិ​ និពន្ធដោយ : ម៉ៅ សុផា       25-05-2016, 11:03 am         628

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 012 900 132 - 010 299 377លោក អ៊ុំ សំអាន មិន​ឆ្លើយ​សំណួរ​ចៅក្រម ក្រោម​ហេតុផល​ថា​លោក​មាន​អភ័យឯកសិទ្ធិ​លោក អ៊ុំ សំអាន នា​ថ្ងៃសាកសួរនៅតុលាការ​កាលពី​ថ្ងៃទី​១៧ ខែឧសភា កន្លងមក