កាន់តែជក់ចិត្តជាមួយ Concept iOS 10 ដែលត្រៀមបំពាក់ទៅលើ iPhone 7

កាន់តែជក់ចិត្តជាមួយ Concept iOS 10 ដែលត្រៀមបំពាក់ទៅលើ iPhone 7

យើងបានដឹងខ្លះៗ រួចមកហើយរឿងរាវទាក់ទងទៅនឹង iPhone7 ទទឹមនឹងនេះដែរយើងក៏មិនអាចសន្និដ្ឋានបានដែរថា រូបរាង iPhone 7 ពិតប្រាកដវាទៅជាបែបណា?

មានតែទទឹងរង់ចាំតែប៉ុណ្ណោះ។ បន្ទាប់ពីបានទស្សនាវីដេអូ និងរូបភាពជាច្រើនដែលគេបង្ហោះទៅលើបណ្តាញសង្គមកន្លងកមនោះ យើងក៏បានប្រទះឃើញ Concept iOS 10

ថ្មីមួយទៀតហើយ វាមានលក្ខណៈពីសេសជាច្រើនអាចឲ្យយើងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់។ ចង់ដឹងថាវាមានភាពអស្ចារ្យយ៉ាងណានោះសូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា......

Image: កាន់តែជក់ចិត្តជាមួយ Concept iOS 10 ដែលត្រៀមបំពាក់ទៅលើ iPhone 7

Image: កាន់តែជក់ចិត្តជាមួយ Concept iOS 10 ដែលត្រៀមបំពាក់ទៅលើ iPhone 7


---------------------------------------

ដោយ: ខន សុខឡាយ

->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
iOSPlus
កាន់តែជក់ចិត្តជាមួយ Concept iOS 10 ដែលត្រៀមបំពាក់ទៅលើ iPhone 7

->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook

Sovann2.com
កាន់តែជក់ចិត្តជាមួយ Concept iOS 10 ដែលត្រៀមបំពាក់ទៅលើ iPhone 7

ចុះថ្ងៃទី 25 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 11:46 ល្ងាច

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ