ទើប​ដឹង Steve Jobs ជា idol ស្ថាបនិក​ក្តារ​ចុច​ឆ្លាត​វៃ គ្រុយ វណ្ណា​

dnt-news : Steve Jobs ស្ថាបនិក​ក្រុមហ៊ុន Apple ល្បីឈ្មោះ​ពេញ​ពិភពលោក បាន​ក្លាយជា idol ក្នុង​ចិត្ត​គ្រុយ វណ្ណា ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន ALiEN DEV និង​ជា​អ្នកបង្កើត​ក្តារ​ចុច​ឆ្លាត​វៃ (Khmer Smart Keyboard)​។​
​គ្រុយ វណ្ណា ដែល​គ្រប់គ្នា​ស្គាល់​តាមរយៈ Khmer Smart Keyboard តែង​ចាត់ទុក Steve Jobs ជា idol ដោយសារ