អាវ​យឺត​ជាមួយ​ខោ​​ខ្លី​ ១៥ឈុត​សាមញ្ញ​តែ​កាលីប​សម្រាប់​នារី​ដើរ​ទៅ​ក្រៅ

សម្រាប់​យុវតី​សម័យ​ថ្មី​​ការ​លេង​ស្ទីល​អាវ​យឺត​ជាមួយ​ខោ​​ខ្លី​គឺ​ជា​ម៉ូដ​ដ៏​ពេញ​និយម​បំផុត​​និង​សាមញ្ញ​​រាល់​ពេល​ដើរ​ចេញ​ទៅ​ក្រៅ​។ ប៉ុន្តែ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចេះ​ច្នៃ​ អ្នក​ក៏​អាច​ពាក់​ចូលរួម​កម្មវិធី​សប្បាយ​ៗ​មួយ​ចំនួន​ដូចជា ​ខួបកំណើត​ឫ​ជប់លៀង​ជាដើម។ ដើម្បី​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​ផ្សំ​​អាវ​និង​ខោ​ឲ្យ​ស៊ី​គ្នា​ Sabay នឹង​បង្ហាញ​ឈុត​ខ្លះ​នៃ​ស្ទីល​មួយ​នេះឲ្យ​ប្រិយមិត្ត​បាន​ឃើញ៖

 

អាវ​យឺត​ជាមួយ​ខោ​​ខ្លី​ ១៥ឈុត​សាមញ្ញ​តែ​កាលីប​សម្រាប់​នារី​ដើរ​ទៅ​ក្រៅ

 

អាវ​យឺត​ជាមួយ​ខោ​​ខ្លី​ ១៥ឈុត​សាមញ្ញ​តែ​កាលីប​សម្រាប់​នារី​ដើរ​ទៅ​ក្រៅ

 

អាវ​យឺត​ជាមួយ​ខោ​​ខ្លី​ ១៥ឈុត​សាមញ្ញ​តែ​កាលីប​សម្រាប់​នារី​ដើរ​ទៅ​ក្រៅ

 

អាវ​យឺត​ជាមួយ​ខោ​​ខ្លី​ ១៥ឈុត​សាមញ្ញ​តែ​កាលីប​សម្រាប់​នារី​ដើរ​ទៅ​ក្រៅ

 

អាវ​យឺត​ជាមួយ​ខោ​​ខ្លី​ ១៥ឈុត​សាមញ្ញ​តែ​កាលីប​សម្រាប់​នារី​ដើរ​ទៅ​ក្រៅ

 

អាវ​យឺត​ជាមួយ​ខោ​​ខ្លី​ ១៥ឈុត​សាមញ្ញ​តែ​កាលីប​សម្រាប់​នារី​ដើរ​ទៅ​ក្រៅ

 

អាវ​យឺត​ជាមួយ​ខោ​​ខ្លី​ ១៥ឈុត​សាមញ្ញ​តែ​កាលីប​សម្រាប់​នារី​ដើរ​ទៅ​ក្រៅ

 

 

 

អាវ​យឺត​ជាមួយ​ខោ​​ខ្លី​ ១៥ឈុត​សាមញ្ញ​តែ​កាលីប​សម្រាប់​នារី​ដើរ​ទៅ​ក្រៅ

 

អាវ​យឺត​ជាមួយ​ខោ​​ខ្លី​ ១៥ឈុត​សាមញ្ញ​តែ​កាលីប​សម្រាប់​នារី​ដើរ​ទៅ​ក្រៅ

 

អាវ​យឺត​ជាមួយ​ខោ​​ខ្លី​ ១៥ឈុត​សាមញ្ញ​តែ​កាលីប​សម្រាប់​នារី​ដើរ​ទៅ​ក្រៅ

 

អាវ​យឺត​ជាមួយ​ខោ​​ខ្លី​ ១៥ឈុត​សាមញ្ញ​តែ​កាលីប​សម្រាប់​នារី​ដើរ​ទៅ​ក្រៅ

 

អាវ​យឺត​ជាមួយ​ខោ​​ខ្លី​ ១៥ឈុត​សាមញ្ញ​តែ​កាលីប​សម្រាប់​នារី​ដើរ​ទៅ​ក្រៅ

 

អាវ​យឺត​ជាមួយ​ខោ​​ខ្លី​ ១៥ឈុត​សាមញ្ញ​តែ​កាលីប​សម្រាប់​នារី​ដើរ​ទៅ​ក្រៅ

 

អាវ​យឺត​ជាមួយ​ខោ​​ខ្លី​ ១៥ឈុត​សាមញ្ញ​តែ​កាលីប​សម្រាប់​នារី​ដើរ​ទៅ​ក្រៅ

 

អាវ​យឺត​ជាមួយ​ខោ​​ខ្លី​ ១៥ឈុត​សាមញ្ញ​តែ​កាលីប​សម្រាប់​នារី​ដើរ​ទៅ​ក្រៅ

 

ចុចអាន៖១០ឈុត​បុរស​​​​ៗ​នៅ​កូរ៉េ​និយម​ពាក់ ទាក់​ក្រសែ​ភ្នែក​នារីៗ​

 

ប្រែសម្រួល៖ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖ kapook