ជប៉ុន​នឹងដាក់​សម្ពាធ​ឲ្យ​អាមេរិក​រឹតបន្តឹង​វិន័យ​ទាហាន​ខ្លួន​លើ​កោះ​អូ​គី​ណា​វ៉ា និពន្ធដោយ : តន ចាន់​រិ​ទ្ធា​រ៉ា       26-05-2016, 7:39 am         100

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 012 900 132 - 010 299 377ជប៉ុន​នឹងដាក់​សម្ពាធ​ឲ្យ​អាមេរិក​រឹតបន្តឹង​វិន័យ​ទាហាន​ខ្លួន​លើ​កោះ​អូ​គី​ណា​វ៉ា