កាហ្វេ​លំដាប់​ទី​១ ក្នុង​ពិភពលោក Starbucks បាន​បើកសម្ពោធ​សាខា​ទី​២ នៅ​ផ្សារ​ទំនើប Aeon Mall

(​ភ្នំពេញ​)៖ Starbucks ជា​កាហ្វេ​ដ៏​ល្បី​ជាងគេ​បំផុត និង​ឈរ​នៅ​លេខ​រៀង​លំដាប់​ទី​១ នៅលើ​ពិភពលោក មាន​ប្រភព​មកពី​សហរដ្ឋអាមេរិក បាន​នឹង​កំពុងតែ​បង្ហាញ​ពីស​ក្ដា​នុ ពល​របស់ខ្លួន​កាន់តែខ្លាំង​នៅ​កម្ពុជា ដោយ​ក្នុង​រយៈពេល​មិន​ដល់​មួយឆ្នាំ​ផង មានការ​ទទួលស្គាល់ និង​គាំទ្រ​យ៉ាង ច្រើន​ពី​សំណាក់​អតិថិជន​ហួស​ពី​ក