គ្រួសារ​លោក អូ​បា​ម៉ា ជិត​អស់សិទ្ធិ​រស់នៅក្នុង​សេត​វិមាន​តម្លៃ ៤,៣ លាន​ដុល្លារ​

6 Videos


ថ្មីៗនេះយើងសង្កេតឃើញមានការជជែកវែកញែកគ្នាយ៉ាងព្រោងព្រាតនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គ Facebook ដោយលើកយកប្រធានបទដែលទាក់ទងជាមួយការរស់នៅរបស់គ្រួសារប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក អូបាម៉ា បន្ទាប់ពីចាកចេញពីតំណែង ក៏ដូចជាចាកចេញពីសេតវិមាន ។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះលោក អូបានម៉ា និង អ្នកស្រី មីឈែល អូបាម៉ា (Michelle Obama) បានទៅជួលផ្ទះនៅក្នុងតំបន់ដ៏ស៊ីវិល័យមួយកន្លែងលើទឹកដីរដ្ឋធានី វ៉ាស៊ីនតោន (Washington ឬ D.C) ដោយផ្ទះមួយខ្នងនោះសាងសង់នៅលើផ្ទៃដីទំហំ ៧៦២ ម៉ែត្រការ៉េ មានបន្ទប់គេង ៩ បន្ទប់ហាត់ប្រាណ ១ និង មានសួនច្បារដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ ។

គ្រួសារ​លោក អូ​បា​ម៉ា ជិត​អស់សិទ្ធិ​រស់នៅក្នុង​សេត​វិមាន​តម្លៃ ៤,៣ លាន​ដុល្លារ​

យោងតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថា ផ្ទះដែលកំពុងរងចាំគ្រួសារលោក អូបាម៉ា ចាកចេញពីសេតវិមាននេះទៀតសោតត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩២៨ និង មានតម្លៃ ៤.៣ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាកម្មសិទ្ធរបស់លោក Joe Lockhart ជាអតីតរដ្ឋលេខាធិការព័ត៌មានរបស់លោក ប៊ីល គ្លីនតុន (Bill Clinton) ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងនៃផ្ទះដែលគ្រួសាររបស់លោក អូបាម៉ា ត្រៀមខ្លួនចូលទៅរស់នៅបន្ទាប់ពីចាកចេញពីសេតវិមាន ៕ (ប្រភព៖ ឌាលលីមែល) កុសល

គ្រួសារ​លោក អូ​បា​ម៉ា ជិត​អស់សិទ្ធិ​រស់នៅក្នុង​សេត​វិមាន​តម្លៃ ៤,៣ លាន​ដុល្លារ​
គ្រួសារ​លោក អូ​បា​ម៉ា ជិត​អស់សិទ្ធិ​រស់នៅក្នុង​សេត​វិមាន​តម្លៃ ៤,៣ លាន​ដុល្លារ​
គ្រួសារ​លោក អូ​បា​ម៉ា ជិត​អស់សិទ្ធិ​រស់នៅក្នុង​សេត​វិមាន​តម្លៃ ៤,៣ លាន​ដុល្លារ​
គ្រួសារ​លោក អូ​បា​ម៉ា ជិត​អស់សិទ្ធិ​រស់នៅក្នុង​សេត​វិមាន​តម្លៃ ៤,៣ លាន​ដុល្លារ​
គ្រួសារ​លោក អូ​បា​ម៉ា ជិត​អស់សិទ្ធិ​រស់នៅក្នុង​សេត​វិមាន​តម្លៃ ៤,៣ លាន​ដុល្លារ​
គ្រួសារ​លោក អូ​បា​ម៉ា ជិត​អស់សិទ្ធិ​រស់នៅក្នុង​សេត​វិមាន​តម្លៃ ៤,៣ លាន​ដុល្លារ​
គ្រួសារ​លោក អូ​បា​ម៉ា ជិត​អស់សិទ្ធិ​រស់នៅក្នុង​សេត​វិមាន​តម្លៃ ៤,៣ លាន​ដុល្លារ​
គ្រួសារ​លោក អូ​បា​ម៉ា ជិត​អស់សិទ្ធិ​រស់នៅក្នុង​សេត​វិមាន​តម្លៃ ៤,៣ លាន​ដុល្លារ​
គ្រួសារ​លោក អូ​បា​ម៉ា ជិត​អស់សិទ្ធិ​រស់នៅក្នុង​សេត​វិមាន​តម្លៃ ៤,៣ លាន​ដុល្លារ​
គ្រួសារ​លោក អូ​បា​ម៉ា ជិត​អស់សិទ្ធិ​រស់នៅក្នុង​សេត​វិមាន​តម្លៃ ៤,៣ លាន​ដុល្លារ​
គ្រួសារ​លោក អូ​បា​ម៉ា ជិត​អស់សិទ្ធិ​រស់នៅក្នុង​សេត​វិមាន​តម្លៃ ៤,៣ លាន​ដុល្លារ​
គ្រួសារ​លោក អូ​បា​ម៉ា ជិត​អស់សិទ្ធិ​រស់នៅក្នុង​សេត​វិមាន​តម្លៃ ៤,៣ លាន​ដុល្លារ​
គ្រួសារ​លោក អូ​បា​ម៉ា ជិត​អស់សិទ្ធិ​រស់នៅក្នុង​សេត​វិមាន​តម្លៃ ៤,៣ លាន​ដុល្លារ​
គ្រួសារ​លោក អូ​បា​ម៉ា ជិត​អស់សិទ្ធិ​រស់នៅក្នុង​សេត​វិមាន​តម្លៃ ៤,៣ លាន​ដុល្លារ​
គ្រួសារ​លោក អូ​បា​ម៉ា ជិត​អស់សិទ្ធិ​រស់នៅក្នុង​សេត​វិមាន​តម្លៃ ៤,៣ លាន​ដុល្លារ​
គ្រួសារ​លោក អូ​បា​ម៉ា ជិត​អស់សិទ្ធិ​រស់នៅក្នុង​សេត​វិមាន​តម្លៃ ៤,៣ លាន​ដុល្លារ​
គ្រួសារ​លោក អូ​បា​ម៉ា ជិត​អស់សិទ្ធិ​រស់នៅក្នុង​សេត​វិមាន​តម្លៃ ៤,៣ លាន​ដុល្លារ​
គ្រួសារ​លោក អូ​បា​ម៉ា ជិត​អស់សិទ្ធិ​រស់នៅក្នុង​សេត​វិមាន​តម្លៃ ៤,៣ លាន​ដុល្លារ​
គ្រួសារ​លោក អូ​បា​ម៉ា ជិត​អស់សិទ្ធិ​រស់នៅក្នុង​សេត​វិមាន​តម្លៃ ៤,៣ លាន​ដុល្លារ​
គ្រួសារ​លោក អូ​បា​ម៉ា ជិត​អស់សិទ្ធិ​រស់នៅក្នុង​សេត​វិមាន​តម្លៃ ៤,៣ លាន​ដុល្លារ​
គ្រួសារ​លោក អូ​បា​ម៉ា ជិត​អស់សិទ្ធិ​រស់នៅក្នុង​សេត​វិមាន​តម្លៃ ៤,៣ លាន​ដុល្លារ​
គ្រួសារ​លោក អូ​បា​ម៉ា ជិត​អស់សិទ្ធិ​រស់នៅក្នុង​សេត​វិមាន​តម្លៃ ៤,៣ លាន​ដុល្លារ​
គ្រួសារ​លោក អូ​បា​ម៉ា ជិត​អស់សិទ្ធិ​រស់នៅក្នុង​សេត​វិមាន​តម្លៃ ៤,៣ លាន​ដុល្លារ​
គ្រួសារ​លោក អូ​បា​ម៉ា ជិត​អស់សិទ្ធិ​រស់នៅក្នុង​សេត​វិមាន​តម្លៃ ៤,៣ លាន​ដុល្លារ​
គ្រួសារ​លោក អូ​បា​ម៉ា ជិត​អស់សិទ្ធិ​រស់នៅក្នុង​សេត​វិមាន​តម្លៃ ៤,៣ លាន​ដុល្លារ​
គ្រួសារ​លោក អូ​បា​ម៉ា ជិត​អស់សិទ្ធិ​រស់នៅក្នុង​សេត​វិមាន​តម្លៃ ៤,៣ លាន​ដុល្លារ​
គ្រួសារ​លោក អូ​បា​ម៉ា ជិត​អស់សិទ្ធិ​រស់នៅក្នុង​សេត​វិមាន​តម្លៃ ៤,៣ លាន​ដុល្លារ​
គ្រួសារ​លោក អូ​បា​ម៉ា ជិត​អស់សិទ្ធិ​រស់នៅក្នុង​សេត​វិមាន​តម្លៃ ៤,៣ លាន​ដុល្លារ​
គ្រួសារ​លោក អូ​បា​ម៉ា ជិត​អស់សិទ្ធិ​រស់នៅក្នុង​សេត​វិមាន​តម្លៃ ៤,៣ លាន​ដុល្លារ​

ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត