ភ្លៀង​ផ្តើម​ធ្លាក់ កសិករ​ធ្វើស្រែ​វស្សា​បាន​ជាង​២០​ម៉ឺន​ហិកតា​

​ភ្នំពេញ​៖ បន្ទាប់ពី​មាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ជា​បន្តបន្ទាប់​នៅតាម​បណ្តា​រាជធានី​-​ខេត្ត​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​មកនេះ​ប្រជាកសិករ​បានចាប់ផ្តើម​ភ្ជួរ​រាស់​ដីស្រែ​បាន​ប្រមាណ​២០​ម៉ឺន​ហិកតា​ស្មើនឹង​៤​ភាគរយ លើ​ផែនការ​២​លាន​ហិកតា និង​ស្ទូង​និង​ធ្វើ​ស្រូវពង្រោះ​បាន​ចំនួន​៩​ម៉ឺន​ហិកតា​ផងដែរ​។ នេះ​បើ​យោ​តាម​ការបញ្ជាក់​របស់លោក