ការដាំបង្គោលធ្មេញសម័យទំនើប

dnt-news : មាន​ប្រជាជន​ច្រើន​លាន​នាក់​នៅលើ ពិភពលោក​បាន​ជ្រើស​យក​ការដាំ​បង្គោល​ធ្មេញ ដែលជា​ជម្រើស​សម្រាប់​រយៈពេល​វែង ហើយ អាច​យក​ត្រឡប់មកវិញ នូវ​គុណភាព​ជីវិត​ដោយ ពួកគាត់​អាច​ញ៉ាំ​អាហារ​គ្រប់សព្វ​បែបយ៉ាង និង​អាច​សើច​សប្បាយ​ជាមួយនឹង​ទំនុកចិត្ត​ខ្ពស់ ។ នេះ​ដោយ​ពួកគាត់​ប្រាកដ​ក្នុង​ចិត្ត​ថា ធ្មេញ​របស់ ពួក