អ្នកនាង ចាង ជី​យី និង ស្វាមី បង្ហាញមុខ​កូនស្រី​នៅ​ប៉េកាំង​

dnt-news : ​កំពូល​តារាភាពយន្ត​ចិន ចាង ជី​យី ដែល​សុខចិត្ត​បោះបង់​ជីវិត​នៅ​លីវ ដែល​កំពុងតែ​ដើរ​នៅលើ​វិថី​តារា​ដ៏​ភ្លឺ​ចិញ្ចាច​នៅក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​ភាពយន្ត​នៅក្នុង​ប្រទេស​ចិន​និង​អាស៊ី​នោះ កាលពីពេល​ថ្មីៗ​នេះ បាន​បង្ហាញមុខ​កូនស្រី​ជាទី​ស្រល​ឡាញ់​របស់​ពួកគេ​។​