ធនាគារ​ពិភព​លោក​សម្រេច​ផ្ដល់​ប្រាក់​កម្ចី​ឡើង​វិញ​ដល់​កម្ពុជា​ក្រោយ​ពី​បាន​ឈប់​ឲ្យ​កម្ពុជា​ខ្ចី​អស់​ពេល​៥ឆ្នាំ​

ធនាគារ​ពិភព​លោក​ទើប​បាន​​​យល់​ព្រម​ឲ្យ​កម្ពុជា​ខ្ចី​ប្រាក់​ថ្មីៗ​បន្ថែម​ ទៀត​ចំនួន​១៣០លាន​ដុល្លារ​​ដោយ​ដក​ចេញ​នូវ​វិធានការ​បង្កក​ប្រាក់​កម្ចី​ថ្មីៗ​របស់​ធនាគារ​អស់​រយៈ​ពេល​​៥​ឆ្នាំ​កន្លង​ទៅ​នេះ​ដែល​ធនាគារ​នេះ​បាន​ដាក់​ទណ្ឌកម្ម​លើ​កម្ពុជា​ក្រោយ​ពី​មាន​បញ្ហា​រឿង​រដ្ឋាភិបាល​ខ្មែរ​ដេញ​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ចេញ​ពី​ដីធ្លី​របស់​​ពួក​គេ​ដោយ​បង្ខំ​ និង​ដ៏​ចម្រូង​ចម្រាស។

  • ធនាគារ​ពិភព​លោក​សម្រេច​ផ្ដល់​ប្រាក់​កម្ចី​ឡើង​វិញ​ដល់​កម្ពុជា​ក្រោយ​ពី​បាន​ឈប់​ឲ្យ​កម្ពុជា​ខ្ចី​អស់​ពេល​៥ឆ្នាំ​已关闭评论
  • 4 views
  • Hide Sidebar
    A+