ចៅអធិការ​វិហារ​ល្បីឈ្មោះ​មួយ​នៅ​ថៃ​រង​ការ​ចោទថា​លាងលុយកខ្វក់​

ចៅអធិការ​ព្រះវិហារ​ពុទ្ធសាសនា​ល្បីឈ្មោះ​មួយ​នៅក្នុង​ប្រទេស​ថៃ​ព្រះ​តេជគុណ Phra Dhammachaiyo ប្រឈមមុខ​នឹង​ការចោទប្រកាន់​ផ្លូវច្បាប់​ថា​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​ការលាង​លុយកខ្វក់​និង​ទទួល​ជំនួយ​ខុសច្បាប់​ប្រមាណ​៣៤​លាន​ដុល្លារ​។​