តុលាការ​វៀតណាម​កាត់ក្ដី​ឲ្យ​ជន​ភៀស​ខ្លួន​​​វៀតណាម​ពី​អូស្ដ្រាលី​​ជាប់​គុក​យ៉ាង​តិច​២ឆ្នាំ

តុលាការ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​វៀតណាម​បាន​សម្រេច​ឲ្យ​ជន​ស្វែង​សិទ្ធិ​ជ្រក​កោន​​៤នាក់​ដែល​បាន​វិល​ត្រឡប់​ពី​អូស្ដ្រាលី​ទៅ​វៀតណាម​វិញ​ជាប់​ពន្ធនាគារ។