សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នឹង​ទៅ​ចូលរួម​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​នៅ​ម៉ា​ឡេ​ស៊ី

សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នឹង​ទៅ​ចូលរួម​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​នៅ​ម៉ា​ឡេ​ស៊ី