វៀតណាម​នៅ​តែ​សម្បូរ​អ្នក​ជិះ​ Lamborghini ​ទោះ​ពន្ធ​ឡាន​ថ្លៃ​

វៀតណាម​ជា​ប្រទេស​មួយ​ដែល​មាន​តម្លៃ​ពន្ធ​នាំ​ចូល​ថ្លៃ​​លើ​ទំនិញ​ជា​ច្រើន​ប្រភេទ​ រួម​បញ្ចូល​ទាំង​រថយន្ត​ ​ដើម្បី​​កាត់​បន្ថយ​ការ​នាំ​ចូល​​រថយន្ត​ពី​ក្រៅ​ប្រទេស។ យ៉ាង​ណា​ក្ដី​ គេ​ក៏​នៅ​តែ​ឃើញ​វត្តមាន​រថយន្ត​តម្លៃ​ថ្លៃ​​ Lamborghini បើក​ត្រៀប​ត្រា​ក្នុង​ប្រទេស​នេះ។

 

វៀតណាម​នៅ​តែ​សម្បូរ​អ្នក​ជិះ​ Lamborghini ​ទោះ​ពន្ធ​ឡាន​ថ្លៃ​

Lamborghini Huracán LP610-4  (មក​ទល់​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​​ រថយន្ត​ម៉ូដែល​នេះ​មាន​ចំនួន​ ១០​ គ្រឿង​ក្នុង​ប្រទេស​វៀតណាម)

 

វៀតណាម​នៅ​តែ​សម្បូរ​អ្នក​ជិះ​ Lamborghini ​ទោះ​ពន្ធ​ឡាន​ថ្លៃ​

Lamborghini Aventador LP700-4

 

វៀតណាម​នៅ​តែ​សម្បូរ​អ្នក​ជិះ​ Lamborghini ​ទោះ​ពន្ធ​ឡាន​ថ្លៃ​

Lamborghini Huracán LP610-4 Vorsteiner Verona Edizione

 

វៀតណាម​នៅ​តែ​សម្បូរ​អ្នក​ជិះ​ Lamborghini ​ទោះ​ពន្ធ​ឡាន​ថ្លៃ​

Lamborghini Huracan

 

វៀតណាម​នៅ​តែ​សម្បូរ​អ្នក​ជិះ​ Lamborghini ​ទោះ​ពន្ធ​ឡាន​ថ្លៃ​

Lamborghini Aventador LP700-4 (ទឹកក្រូច) និង​ Lamborghini Murcielago LP640-4 (លឿង)

 

វៀតណាម​នៅ​តែ​សម្បូរ​អ្នក​ជិះ​ Lamborghini ​ទោះ​ពន្ធ​ឡាន​ថ្លៃ​

Lamborghini Huracan LP610-4

 

វៀតណាម​នៅ​តែ​សម្បូរ​អ្នក​ជិះ​ Lamborghini ​ទោះ​ពន្ធ​ឡាន​ថ្លៃ​

Lamborghini Huracan LP610-4

 

វៀតណាម​នៅ​តែ​សម្បូរ​អ្នក​ជិះ​ Lamborghini ​ទោះ​ពន្ធ​ឡាន​ថ្លៃ​

Lamborghini Murcielago SV LP670-4

 

វៀតណាម​នៅ​តែ​សម្បូរ​អ្នក​ជិះ​ Lamborghini ​ទោះ​ពន្ធ​ឡាន​ថ្លៃ​

Lamborghini Gallardo Spyder LP560-4 50th Anniversary Facelift

 

វៀតណាម​នៅ​តែ​សម្បូរ​អ្នក​ជិះ​ Lamborghini ​ទោះ​ពន្ធ​ឡាន​ថ្លៃ​

Lamborghini Aventador LP700-4

 

វៀតណាម​នៅ​តែ​សម្បូរ​អ្នក​ជិះ​ Lamborghini ​ទោះ​ពន្ធ​ឡាន​ថ្លៃ​

Lamborghini Huracan LP610-4

 

វៀតណាម​នៅ​តែ​សម្បូរ​អ្នក​ជិះ​ Lamborghini ​ទោះ​ពន្ធ​ឡាន​ថ្លៃ​

Lamborghini Huracan LP610-4

 

វៀតណាម​នៅ​តែ​សម្បូរ​អ្នក​ជិះ​ Lamborghini ​ទោះ​ពន្ធ​ឡាន​ថ្លៃ​

Lamborghini Huracan LP610-4

 

វៀតណាម​នៅ​តែ​សម្បូរ​អ្នក​ជិះ​ Lamborghini ​ទោះ​ពន្ធ​ឡាន​ថ្លៃ​

Lamborghini Murcielago LP640-4

 

វៀតណាម​នៅ​តែ​សម្បូរ​អ្នក​ជិះ​ Lamborghini ​ទោះ​ពន្ធ​ឡាន​ថ្លៃ​

Lamborghini Gallardo SE​​

 

ចុច​អាន៖ Prius ស៊េរី​ ២០១៦ ​​ជា​ឡាន​ Hybrid ស៊ីសាំង​តិច​ជាង​គេ​បំផុត​

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ​ សុខ​ហេង
ប្រភព៖ Zing