អ្នក​និពន្ធ​ប៉ារ៉ូល​បទ​​​ “ស្រលាញ់​បង​លើស​ហើយ” ខួប​អាយុ​ ២៧​ឆ្នាំ​យប់មិញ​

អ្នក​និពន្ធ​ប៉ារ៉ូល​បទ​​​ “ស្រលាញ់​បង​លើស​ហើយ” លោក​ ឃុន​ ធារិទ្ធ ហៅ​ Rith Omega​ បាន​ធ្វើ​ខួប​​យប់​មិញ​គម្រប់​អាយុ​ ២៧​ឆ្នាំ​។
អ្នក​ដឹក​នាំ​ល្បី​ឈ្មោះ​នៅ​ថោន​ខាង​លើ​ ប្រាប់​​ឲ្យ​ដឹង​ទៀត​ថា​ ខួប​យប់​មិញ​លោក​អញ្ជើញ​ភ្ញៀវ​១៥តុ​ ក្នុង​នោះ​អ្នក​សិល្បៈ​ប្រមាណ​​ជាង​៧០ភាគរយ។ “ខ្ញុំ​ធ្វើ​ខួប​ហៅ​ភ្ញៀវ​ច្រើន​បែប​នេះ​៣​ឆ្នាំ​ហើយ​ យប់​នេះ​ទៀត​សោត ​​អ្នក​ចូល​រួម​ខួប​ខ្ញុំ​ គឺ​បាន​សំណូម​ពរ​សុំ​ស្លៀក​ពណ៌​ខៀវ​ព្រោះ​​ជា​​ពណ៌​ដែល​ខ្ញុំ​ចូល​ចិត្ត តែ​ក៏​មិន​បាន​ទាំង​អស់​គ្នា​ដែរ​”។ Rith Omega បន្ថែម។

 

មាន​តារា​ណា​ខ្លះ​ចូល​រួម​ខួប​ Rith Omega យប់​មិញ​តោះ​ទស្សនាទាំង​អស់​គ្នា​៖

 

 

អ្នក​និពន្ធ​ប៉ារ៉ូល​បទ​​​ “ស្រលាញ់​បង​លើស​ហើយ” ខួប​អាយុ​ ២៧​ឆ្នាំ​យប់មិញ​

 

អ្នក​និពន្ធ​ប៉ារ៉ូល​បទ​​​ “ស្រលាញ់​បង​លើស​ហើយ” ខួប​អាយុ​ ២៧​ឆ្នាំ​យប់មិញ​

 

អ្នក​និពន្ធ​ប៉ារ៉ូល​បទ​​​ “ស្រលាញ់​បង​លើស​ហើយ” ខួប​អាយុ​ ២៧​ឆ្នាំ​យប់មិញ​

 

អ្នក​និពន្ធ​ប៉ារ៉ូល​បទ​​​ “ស្រលាញ់​បង​លើស​ហើយ” ខួប​អាយុ​ ២៧​ឆ្នាំ​យប់មិញ​

 

អ្នក​និពន្ធ​ប៉ារ៉ូល​បទ​​​ “ស្រលាញ់​បង​លើស​ហើយ” ខួប​អាយុ​ ២៧​ឆ្នាំ​យប់មិញ​

 

អ្នក​និពន្ធ​ប៉ារ៉ូល​បទ​​​ “ស្រលាញ់​បង​លើស​ហើយ” ខួប​អាយុ​ ២៧​ឆ្នាំ​យប់មិញ​

 

អ្នក​និពន្ធ​ប៉ារ៉ូល​បទ​​​ “ស្រលាញ់​បង​លើស​ហើយ” ខួប​អាយុ​ ២៧​ឆ្នាំ​យប់មិញ​

 

អ្នក​និពន្ធ​ប៉ារ៉ូល​បទ​​​ “ស្រលាញ់​បង​លើស​ហើយ” ខួប​អាយុ​ ២៧​ឆ្នាំ​យប់មិញ​

 

អត្ថបទ​៖ ថា ម៉ាលីដា