មើលរន្ធផ្ចិតរបស់ ញឹម ចាន់ថន បន្តិចមើល យ៉ាងម៉េចដែរ ?

Videos


ធ្លាប់តែឃើញ ញឹម ចាន់ថន ស្លៀកពាក់សិចស៊ីបង្ហាញដើមទ្រូងឲ្យទស្សនិនជនមើលកំសាន្ត តែលើកនេះ ញឹម ចាន់ថន បានបង្ហាញសាច់ក្បាលពោះវិញម្តង មើលក្បាលពោះ ញឹម ចាន់ថន បន្តិចមើល យ៉ាងម៉េចដែរ ? ។ តាមរយៈរូបភាពបីសន្លឹកដែល ញឹម ចាន់ថន បានបង្ហោះនាពេលថ្មីៗនេះ បង្ហាញឲ្យឃើញថា ញឹម ចាន់ថន នៅតែមានរូបរាងតូចស្រលូន ទោះជាវ័យរបស់នាងច្រើនជាងមុនក្តី ។

មើលរន្ធផ្ចិតរបស់ ញឹម ចាន់ថន បន្តិចមើល យ៉ាងម៉េចដែរ ?

តាមរយៈរូបថតប៉ុន្មានសន្លឹកនេះគឺ ញឹម ចាន់ថន ថតនៅកំឡុងពេល ដែលនាងទៅដើរកំសាន្តនៅប្រទេសថៃ ទោះបីជារូបថតនេះមិនមែនជារូបថតសិចស៊ីគួរឲ្យទាក់ ទាញអារម្មណ៍ក្តី តែបង្ហាញឲ្យឃើញថា ញឹម ចាន់ថន នៅតែមានរូបរាងស្រស់ស្អាត និង សិចស៊ីបែបជានារី សាមញ្ញ។ រយៈពេលចុងក្រោយនេះ ញឹម ចាន់ថន បានកាត់បន្ថយមិនស្លៀកពាក់សិចស៊ីបញ្ចេញដើមទ្រូងដូចជាពេល មុនៗទៀតឡើយ នាងងាកមកស្លៀកពាក់ស្រគត់ស្រគុំវិញ ដើម្បីឲ្យទៅតាមវ័យរបស់ខ្លួន ។

មើលរន្ធផ្ចិតរបស់ ញឹម ចាន់ថន បន្តិចមើល យ៉ាងម៉េចដែរ ?

អ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺក្រោយពីចេញចូលទៅប្រទេសថៃជាញឹកញាប់ ស្រាប់តែឃើញថា រូបសម្រស់របស់ ញឹម ចាន់ថន ចាប់ផ្តើមប្រែប្រួលខ្លាំងខុសពីមុន ពោលគឺស្អាតប្លែក ៕ អាលីណា

មើលរន្ធផ្ចិតរបស់ ញឹម ចាន់ថន បន្តិចមើល យ៉ាងម៉េចដែរ ?
មើលរន្ធផ្ចិតរបស់ ញឹម ចាន់ថន បន្តិចមើល យ៉ាងម៉េចដែរ ?
មើលរន្ធផ្ចិតរបស់ ញឹម ចាន់ថន បន្តិចមើល យ៉ាងម៉េចដែរ ?
មើលរន្ធផ្ចិតរបស់ ញឹម ចាន់ថន បន្តិចមើល យ៉ាងម៉េចដែរ ?
មើលរន្ធផ្ចិតរបស់ ញឹម ចាន់ថន បន្តិចមើល យ៉ាងម៉េចដែរ ?
មើលរន្ធផ្ចិតរបស់ ញឹម ចាន់ថន បន្តិចមើល យ៉ាងម៉េចដែរ ?
មើលរន្ធផ្ចិតរបស់ ញឹម ចាន់ថន បន្តិចមើល យ៉ាងម៉េចដែរ ?
មើលរន្ធផ្ចិតរបស់ ញឹម ចាន់ថន បន្តិចមើល យ៉ាងម៉េចដែរ ?
មើលរន្ធផ្ចិតរបស់ ញឹម ចាន់ថន បន្តិចមើល យ៉ាងម៉េចដែរ ?
មើលរន្ធផ្ចិតរបស់ ញឹម ចាន់ថន បន្តិចមើល យ៉ាងម៉េចដែរ ?
មើលរន្ធផ្ចិតរបស់ ញឹម ចាន់ថន បន្តិចមើល យ៉ាងម៉េចដែរ ?
មើលរន្ធផ្ចិតរបស់ ញឹម ចាន់ថន បន្តិចមើល យ៉ាងម៉េចដែរ ?
មើលរន្ធផ្ចិតរបស់ ញឹម ចាន់ថន បន្តិចមើល យ៉ាងម៉េចដែរ ?
មើលរន្ធផ្ចិតរបស់ ញឹម ចាន់ថន បន្តិចមើល យ៉ាងម៉េចដែរ ?
មើលរន្ធផ្ចិតរបស់ ញឹម ចាន់ថន បន្តិចមើល យ៉ាងម៉េចដែរ ?
មើលរន្ធផ្ចិតរបស់ ញឹម ចាន់ថន បន្តិចមើល យ៉ាងម៉េចដែរ ?
មើលរន្ធផ្ចិតរបស់ ញឹម ចាន់ថន បន្តិចមើល យ៉ាងម៉េចដែរ ?
ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត