អាថកំបាំងពីរយ៉ាងដែលអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook គួរតែដឹង

អាថកំបាំងពីរយ៉ាងដែលអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook គួរតែដឹង

សព្វថ្ងៃនេះមានមនុសុ្សជាច្រើនរាប់មិនអស់កំពុងតែប្រើប្រាស់នៅបណ្តាញសង្គម Facebook ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ លើសពីនោះយើងគួរដឹងរឿងអាថកំបាំងពីរយ៉ាងដើម្បីលាក់បាំងពីភាពឯកជនរបស់អ្នក នៅពេលយើងកំពុងបើកលេងជាមួយមិត្តភក្តិ។

Image: អាថកំបាំងពីរយ៉ាងដែលអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook គួរតែដឹង

1.កុំឱ្យគេដឹងថា អ្នកបានអានសាររបស់គេ លោកអ្នកអាចទាញយកកម្មវិធីមួយមានឈ្មោះថា Crossrider Chat Undetected។ កម្មវិធីនេះដំណើរការនៅលើ Firefox, Chrom និង Explorer។ ប៉ុន្តែវាដំណើរការបានតែនៅលើ Desktop តែប៉ុណ្ណោះ។

2. កុំឱ្យគេដឹងថា អ្នកអនឡាញ វិធីនេះងាយស្រួលទេ គឺអ្នកត្រូវ uninstall កម្មវិធី messager របស់អ្នកចេញ ហើយដំឡើងប្រើ Facebook របស់អ្នកតាម Browser វិញដូច្នេះគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដឹងនោះទេ។

Image: អាថកំបាំងពីរយ៉ាងដែលអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook គួរតែដឹង

Image: អាថកំបាំងពីរយ៉ាងដែលអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook គួរតែដឹង

---------------------------------------

ដោយ: ខន សុខឡាយ

->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
iOSPlus
អាថកំបាំងពីរយ៉ាងដែលអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook គួរតែដឹង

->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook

Sovann2.com
អាថកំបាំងពីរយ៉ាងដែលអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook គួរតែដឹង

ចុះថ្ងៃទី 29 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 9:30 ព្រឹក

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ