រូប​សម្រស់​តារា​ភេទ​ទី​បី ៧ ដួង កំពុង​អង្រួន​អារម្មណ៍​ប្រិយមិត្ត​ពេញ​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​

Videos


ថ្មីៗនេះនៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក គេឃើញមានការបង្ហោះរូបថតរបស់តារាភេទទីបីខ្មែរប៉ុន្មានរូប ដែលមើលទៅលើរូបសម្រស់ពិតជាស្រស់ស្អាត និង សឹងតែដូចមនុស្សស្រីពិតមួយរយភាគរយ ដោយពេលនេះតារាភេទទីបីទាំងប៉ុន្មានដួងនេះ កំពុងតែធ្វើមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលពេញហ្វេសប៊ុក ។

ស្ថិតក្នុងរូបរាងជាមនុស្សស្រី មានការតុបតែងខ្លួន Cute Cute ពិតជាធ្វើឱ្យពួកនាងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជន និង បណ្តាអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក រហូតដល់មានការចូលរួមបញ្ចេញយោបល់ទៅលើរូបសម្រស់ថានរណាស្រស់ស្អាតជានរណាថែមទៀតផង ។

ខាងក្រោមនេះ ជារូបសម្រស់របស់តារាភេទទីបីទាំង ៧ ដួង ដែលមានស្រស់ស្អាតដូចមនុស្សស្រីពិតៗគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ។

១- កញ្ញា ប៉ុបពី

រូប​សម្រស់​តារា​ភេទ​ទី​បី ៧ ដួង កំពុង​អង្រួន​អារម្មណ៍​ប្រិយមិត្ត​ពេញ​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​

២- កញ្ញា ផែង ខេក

រូប​សម្រស់​តារា​ភេទ​ទី​បី ៧ ដួង កំពុង​អង្រួន​អារម្មណ៍​ប្រិយមិត្ត​ពេញ​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​

៣- កញ្ញា ស្រីពៅ

រូប​សម្រស់​តារា​ភេទ​ទី​បី ៧ ដួង កំពុង​អង្រួន​អារម្មណ៍​ប្រិយមិត្ត​ពេញ​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​

៤- កញ្ញា យេយេ

រូប​សម្រស់​តារា​ភេទ​ទី​បី ៧ ដួង កំពុង​អង្រួន​អារម្មណ៍​ប្រិយមិត្ត​ពេញ​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​

៥- កញ្ញា ជេនី

រូប​សម្រស់​តារា​ភេទ​ទី​បី ៧ ដួង កំពុង​អង្រួន​អារម្មណ៍​ប្រិយមិត្ត​ពេញ​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​

៦- កញ្ញា អិន អិន សូ

រូប​សម្រស់​តារា​ភេទ​ទី​បី ៧ ដួង កំពុង​អង្រួន​អារម្មណ៍​ប្រិយមិត្ត​ពេញ​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​

៧- កញ្ញា នីតា

រូប​សម្រស់​តារា​ភេទ​ទី​បី ៧ ដួង កំពុង​អង្រួន​អារម្មណ៍​ប្រិយមិត្ត​ពេញ​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​

សូមបញ្ជាក់ថា ក្នុងចំណោមតារាភេទទីបីខាងលើ មានខ្លះបានកែភេទទៅជាមនុស្សស្រីពិត តួយ៉ាងដូចជាកញ្ញា ប៉ុបពី ជាដើម ៕ សាកល