សិល្បៈ​ករ​ចូល​រួម​ការ​​​ប្រគំ​តន្ត្រី​នៅ​តិចណូ​រក​ថវិកា​ជួយ​​ប្រជាជន​ក្រីក្រ

កាល​ពី​ម្សិល​មិញ​នេះ​នៅ​វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកទេស​កម្ពុជា​ ឬ សាលា​តិចណូ (ITC) បាន​សហការ​ជាមួយ​កាកបាទ​ក្រហម​កម្ពុជា​ដើម្បី​រៀប​ចំ​កម្មវិធី ពិព័រណ៍​ និង​ តន្ត្រី​សប្បុរសធម៌​ជា​លើក​ទី​៣ ក្នុង​គោល​បំណង​​ស្វែង​រក​ថវិកា​ដើម្បី​ជួយ​កុមារ​កំព្រា​ ចាស់​ជរា ជន​ពិការ​ និង​ សិស្ស​និស្សិត​ដែល​ជួប​ការ​លំបាក។

 

សិល្បៈ​ករ​ចូល​រួម​ការ​​​ប្រគំ​តន្ត្រី​នៅ​តិចណូ​រក​ថវិកា​ជួយ​​ប្រជាជន​ក្រីក្រ

 

កម្មវិធី ពិព័រណ៍​ និង​ តន្ត្រី​សប្បុរសធម៌​ជា​លើក​ទី​៣​ នេះ​ដែរ​មាន​ការ​ចូល​រួម​​ពី​សិល្បៈ​​ដូចជា​ អ្នកនាង ពេជ្រ សោភា លោក G-Devith លោក ម៉ា ច័ន្ទបញ្ញា លោក Pey Pey Dy ក្រុម​ចម្រៀង Avenue និង ក្រុម SED2R ជា​ដើម៕

 

 
ទស្សនា​សកម្មភាព​ខ្លះ​ៗ​នៃ​កម្មវិធី​ពិព័រណ៍​ និង​ តន្ត្រី​សប្បុរសធម៌​ជា​លើក​ទី​៣​កាល​ពី​ម្សិល​មិញ៖

 

 

 

សិល្បៈ​ករ​ចូល​រួម​ការ​​​ប្រគំ​តន្ត្រី​នៅ​តិចណូ​រក​ថវិកា​ជួយ​​ប្រជាជន​ក្រីក្រ

 

សិល្បៈ​ករ​ចូល​រួម​ការ​​​ប្រគំ​តន្ត្រី​នៅ​តិចណូ​រក​ថវិកា​ជួយ​​ប្រជាជន​ក្រីក្រ

 

សិល្បៈ​ករ​ចូល​រួម​ការ​​​ប្រគំ​តន្ត្រី​នៅ​តិចណូ​រក​ថវិកា​ជួយ​​ប្រជាជន​ក្រីក្រ

 

សិល្បៈ​ករ​ចូល​រួម​ការ​​​ប្រគំ​តន្ត្រី​នៅ​តិចណូ​រក​ថវិកា​ជួយ​​ប្រជាជន​ក្រីក្រ

 

សិល្បៈ​ករ​ចូល​រួម​ការ​​​ប្រគំ​តន្ត្រី​នៅ​តិចណូ​រក​ថវិកា​ជួយ​​ប្រជាជន​ក្រីក្រ

 

សិល្បៈ​ករ​ចូល​រួម​ការ​​​ប្រគំ​តន្ត្រី​នៅ​តិចណូ​រក​ថវិកា​ជួយ​​ប្រជាជន​ក្រីក្រ

 

សិល្បៈ​ករ​ចូល​រួម​ការ​​​ប្រគំ​តន្ត្រី​នៅ​តិចណូ​រក​ថវិកា​ជួយ​​ប្រជាជន​ក្រីក្រ

 

សិល្បៈ​ករ​ចូល​រួម​ការ​​​ប្រគំ​តន្ត្រី​នៅ​តិចណូ​រក​ថវិកា​ជួយ​​ប្រជាជន​ក្រីក្រ

 

សិល្បៈ​ករ​ចូល​រួម​ការ​​​ប្រគំ​តន្ត្រី​នៅ​តិចណូ​រក​ថវិកា​ជួយ​​ប្រជាជន​ក្រីក្រ

 

សិល្បៈ​ករ​ចូល​រួម​ការ​​​ប្រគំ​តន្ត្រី​នៅ​តិចណូ​រក​ថវិកា​ជួយ​​ប្រជាជន​ក្រីក្រ

 

សិល្បៈ​ករ​ចូល​រួម​ការ​​​ប្រគំ​តន្ត្រី​នៅ​តិចណូ​រក​ថវិកា​ជួយ​​ប្រជាជន​ក្រីក្រ

 

 

 

អត្ថបទ៖ SAMEDY