កំពូលតារាហូលីវូដ ១១ រូបធ្លាប់ថតរឿងក្ដៅសាច់

Videos


ទ្រព្យសម្បត្តិ និង កេរ្តិ៍ឈ្មោះប្រហែលមិនមែនជាការងាយស្រួលស្រវ៉ាចាប់យកប៉ុន្មានទេសម្រាប់កំពូលតារាហូលីវូដល្បីៗទាំង ១១ រូបខាងកក្រោមនេះ ។ ជាស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះគេហទំព័រ Wittyfeed បានចុះផ្សាយអំពីដំណើរជីវិតមុនពេលល្បីរបស់តារាហូលីវូដមួយចំនួនក្នុងនោះគេឃើញមានតារា ១១ រូប ដែលធ្លាប់ប្រឡូកក្នុងវិស័យភាពយន្តសិចមុននឹងឈានរកភាពល្បីល្បាញដូចសព្វថ្ងៃ ។ ចង់ដឹងថា តើតារាល្បីៗទាំង ១១ រូបនោះជាអ្នកខ្លះសូមមើលការបង្ហាញជូនខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា ៖ (ប្រភព ឡូលីប៉ប) កុសល

១. លោក Arnold Schwarzenegger (បច្ចុន្នអាយុ ៦៨ ឆ្នាំ)

កំពូលតារាហូលីវូដ ១១ រូបធ្លាប់ថតរឿងក្ដៅសាច់
កំពូលតារាហូលីវូដ ១១ រូបធ្លាប់ថតរឿងក្ដៅសាច់

២. លោក Jon Hamm (បច្ចុប្បន្នអាយុ ៤៤ ឆ្នាំ)

កំពូលតារាហូលីវូដ ១១ រូបធ្លាប់ថតរឿងក្ដៅសាច់
កំពូលតារាហូលីវូដ ១១ រូបធ្លាប់ថតរឿងក្ដៅសាច់

៣. លោក Sylvester Stallone (បច្ចុប្បន្នអាយុ ៦៩ ឆ្នាំ)

កំពូលតារាហូលីវូដ ១១ រូបធ្លាប់ថតរឿងក្ដៅសាច់
កំពូលតារាហូលីវូដ ១១ រូបធ្លាប់ថតរឿងក្ដៅសាច់

៤. តារាស្រី Kim Kardashian (បច្ចុប្បន្នអាយុ ៣៥ ឆ្នាំ)

កំពូលតារាហូលីវូដ ១១ រូបធ្លាប់ថតរឿងក្ដៅសាច់
កំពូលតារាហូលីវូដ ១១ រូបធ្លាប់ថតរឿងក្ដៅសាច់

៥. តារាស្រី  Marilyn Monroe (បច្ចុប្បន្នអាយុ ៣៦ ឆ្នាំ)

កំពូលតារាហូលីវូដ ១១ រូបធ្លាប់ថតរឿងក្ដៅសាច់
កំពូលតារាហូលីវូដ ១១ រូបធ្លាប់ថតរឿងក្ដៅសាច់

៦.  តារាស្រី Cameron Diaz (បច្ចុប្បន្នអាយុ ៤៣ ឆ្នាំ)

កំពូលតារាហូលីវូដ ១១ រូបធ្លាប់ថតរឿងក្ដៅសាច់
កំពូលតារាហូលីវូដ ១១ រូបធ្លាប់ថតរឿងក្ដៅសាច់

៧. លោក Jackie Chan (បច្ចុប្បន្នអាយុ ៦១ ឆ្នាំ)

កំពូលតារាហូលីវូដ ១១ រូបធ្លាប់ថតរឿងក្ដៅសាច់
កំពូលតារាហូលីវូដ ១១ រូបធ្លាប់ថតរឿងក្ដៅសាច់

៨. តារាស្រី Paris Hilton (បច្ចុប្បន្នអាយុ ៣៥ ឆ្នាំ)

កំពូលតារាហូលីវូដ ១១ រូបធ្លាប់ថតរឿងក្ដៅសាច់
កំពូលតារាហូលីវូដ ១១ រូបធ្លាប់ថតរឿងក្ដៅសាច់

៩. លោក David Duchovny (បច្ចុប្បន្នអាយុ ៥៥ ឆ្នាំ)

កំពូលតារាហូលីវូដ ១១ រូបធ្លាប់ថតរឿងក្ដៅសាច់
កំពូលតារាហូលីវូដ ១១ រូបធ្លាប់ថតរឿងក្ដៅសាច់

១០. តារាស្រី Sibel Kekilli (បច្ចុប្បន្នអាយុ ៣៥ ឆ្នាំ)

កំពូលតារាហូលីវូដ ១១ រូបធ្លាប់ថតរឿងក្ដៅសាច់
កំពូលតារាហូលីវូដ ១១ រូបធ្លាប់ថតរឿងក្ដៅសាច់

១១. លោក Adam West (បច្ចុប្បន្នអាយុ ៨៧ ឆ្នាំ)

កំពូលតារាហូលីវូដ ១១ រូបធ្លាប់ថតរឿងក្ដៅសាច់
កំពូលតារាហូលីវូដ ១១ រូបធ្លាប់ថតរឿងក្ដៅសាច់

 

  • កំពូលតារាហូលីវូដ ១១ រូបធ្លាប់ថតរឿងក្ដៅសាច់已关闭评论
  • 5 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/05/29  Category:សិល្បៈ