ប្រធាន​សមាគម​ស្រមោល​ស្បែក​ធំ​ថា ចាំតែ​២​ខែ​ទៀត តែ​កង់​បី ក៏​គ្មាន​លទ្ធភាព​ទិញ​ដែរ​

dnt-news : សមាគម​សិល្បៈ​សុវណ្ណ​ភូមិ​ដែល​ធ្វើការ​ទៅលើ​ការផ្សព្វផ្សាយ​ទម្រង់​សិល្បៈ​ស្រមោល​ស្បែក​ធំ គ្រោង​នឹង​បិទទ្វារ​បន្ទាប់ពី​អស់​លទ្ធភាព​ទ្រទ្រង់​ខ្លួនឯង ក្នុងនោះ​ប្រធាន​សមាគម​លោក ម៉ាន កុសល ដែល​តស៊ូ​ជាមួយ​សិល្បៈ​ប្រពៃណី​មួយ​នេះ ប្រាប់​វិទ្យុ​បារាំង RFI ថា បើ​ពន្យារ​តែ​២​ខែ​ទៀត​នោះ លទ្ធភាព​ទិញ​ម៉ូត