ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍​ជប៉ុន ANA ទទួល​សិទ្ធិ​ហោះហើរ​ត្រង់ តូ​ក្យូ​-​ភ្នំពេញ​

ភ្នំពេញ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បានធ្វើ​ពិធី​ប្រគល់​សិទ្ធិ​ហោះហើរ​ត្រង់ តូ​ក្យូ​-​ភ្នំពេញ​ដល់​ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍​ជប៉ុន All Nippon Airways Co.,Ltd កាលពី​រសៀល​ថ្ងៃទី​២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦​។ ការហោះហើរ​ត្រង់នេះ នឹង​ចាប់ផ្តើម​ដំណើរការ​នៅ​ថ្ងៃទី​១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦ ខាងមុខ ដោយ ហោះហើរ​៧​ដង​ក្នុង​មួយ​សប្តា