ជប៉ុន​គ្រោង​ពន្យារពេល​ដំឡើង​ពន្ធ​លើ​ការលក់ទំនិញ​ដល់​ឆ្នាំ​២០១៩

dnt-news : នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ជប៉ុន លោក ហ្ស៊ិ​ន​ស៊ូ អា​បេ មាន​ផែនការ​ពន្យារ​ការបង្កើន​ពន្ធ​លើ​ការលក់ទំនិញ​របស់​ប្រទេស​ជប៉ុន​រយៈពេល ២​ឆ្នាំកន្លះ ខណៈដែល​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ប្រទេស​នេះ​មាន​កំណើន​លូតលាស់ ហើយ​លោក អា​បេ កំពុង​ត្រៀមខ្លួន​សម្រាប់​ការបោះឆ្នោតជាតិ​ខាងមុខ​។​