គូស្នេហ៍​តារា​ខ្មែរ​៤​គូរ ប្រាប់​ពី​ថ្លៃ​បណ្ណាការ​

dnt-news : ​បើ​និយាយ​ពី​តារា​រៀបការ និង​គ្រោង​រៀបការ​គឺមាន​ច្រើន ក្នុងនោះ​មាន​អ្នកខ្លះ​បាន​បញ្ចេញ​ថ្លៃ​បណ្ដា​ការ​ឲ្យ​មហាជន​បានដឹង និង​អ្នក​ខ្លះទៀត​ព្យាយាម​លាក់លៀម​។ ព្រឹក​នេះ​Sabay សូម​លើកយក​គូ​តារា​៤​គូរ​ដែល​ធ្លាប់បាន​បញ្ហា​ថ្លៃ​បណ្ណាការ ឲ្យ​មហាជន​បានដឹង​។​