វ័យ ៣៥ ឆ្នាំ​ហើយ ម៉ាដូណា នៅ​តែ​មិន​ទាន់​គិត​រឿង​ប្រពន្ធកូន

ក្នុង​ឱកាស​ខួប​គម្រប់​អាយុ​ ៣៥​ឆ្នាំ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែឧសភា តារា​សម្ដែង ​ម៉ាដូណា បង្ហើបរឿង​​គូ​អនាគត​ថា ​មិន​ទាន់​មាន​​គម្រោង​ច្បាស់​លាស់​ទេ ចាំ​មាន​មុខ​របរ​រឹង​មាំ​សិន​។

 

ម៉ាដូណា​ ថ្លែង៖ “​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​រឿង​រៀប​ការ​ខ្ញុំ​​ធ្លាប់​គិត​ដែរ តែ​មិន​​ទាន់​ច្បាស់​​លាស់ទេ​​ ព្រោះ​ខ្ញុំ​ចង់​មាន​គម្រោង​ឲ្យ​ច្បាស់​មួយ​សិន ណាមួយ​ឲ្យ​មុខ​របរ​ក៏​ចង់​ឲ្យ​កាន់​តែមាន​ភាព​​រឹង​មាំ​ជាង​នេះ”។​​​

 

វ័យ ៣៥ ឆ្នាំ​ហើយ ម៉ាដូណា នៅ​តែ​មិន​ទាន់​គិត​រឿង​ប្រពន្ធកូន

 

លោក​ ពៅ​ សារ៉ែន ហៅ​ ម៉ាដូណា បន្ត​ឲ្យ​ដឹង​ទៀត​ថា ​​ខួប​លោក​​​ធ្វើ​ឡើង​ឆ្លៀត​ឱកាស​ជួប​ជុំ​​​គ្នា​​ ក្នុង​នោះ​មាន​ភ្ញៀវ​សិល្បៈ​ប្រមាណ​ជាង​១០០​នាក់​ ដែល​ចំណាយ​ទឹក​ប្រាក់​ខ្ទង់​២ពាន់​ដុល្លារ៕

 

ទស្សនា​រូប​ភាព​តារាៗ​ចូល​រួម​ខួប ម៉ាដូណា ខាង​ក្រោម​៖​

 

វ័យ ៣៥ ឆ្នាំ​ហើយ ម៉ាដូណា នៅ​តែ​មិន​ទាន់​គិត​រឿង​ប្រពន្ធកូន

 

វ័យ ៣៥ ឆ្នាំ​ហើយ ម៉ាដូណា នៅ​តែ​មិន​ទាន់​គិត​រឿង​ប្រពន្ធកូន

 

វ័យ ៣៥ ឆ្នាំ​ហើយ ម៉ាដូណា នៅ​តែ​មិន​ទាន់​គិត​រឿង​ប្រពន្ធកូន

 

វ័យ ៣៥ ឆ្នាំ​ហើយ ម៉ាដូណា នៅ​តែ​មិន​ទាន់​គិត​រឿង​ប្រពន្ធកូន

 

វ័យ ៣៥ ឆ្នាំ​ហើយ ម៉ាដូណា នៅ​តែ​មិន​ទាន់​គិត​រឿង​ប្រពន្ធកូន

 

វ័យ ៣៥ ឆ្នាំ​ហើយ ម៉ាដូណា នៅ​តែ​មិន​ទាន់​គិត​រឿង​ប្រពន្ធកូន

 

វ័យ ៣៥ ឆ្នាំ​ហើយ ម៉ាដូណា នៅ​តែ​មិន​ទាន់​គិត​រឿង​ប្រពន្ធកូន

 


អត្ថបទ៖ ថា ម៉ាលីដា​​​​​