ស្រឡាញ់​បាល់ទាត់ ត្រូវ​ស្រឡាញ់​ស្តា​ត​ផង​! និពន្ធដោយ : សឿន វណ្ណឌេត       30-05-2016, 11:42 am         141

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 012 900 132 - 010 299 377ស្រឡាញ់​បាល់ទាត់ ត្រូវ​ស្រឡាញ់​ស្តា​ត​ផង​!​ពិត​ជាមាន​មោទកភាព​ខ្លាំងណាស់​ដែល​ការប្រកួត​មិត្តភាព​អន្តរជាតិ​រវាង​ក្រុមកីឡា​បាល់ទាត់​ជម្រើសជាតិ​កម្ពុជា មាន​អ្នកទស្សនា​រហូតដល់​ទៅ​ជាង​៥០០០០​នាក់​។ ដោយសារតែ​ការស្រឡាញ់​វិស័យ​កីឡាបាល់ទាត់ អ្នកគាំទ្រ​មួយចំនួន​ដែល​ទិញ​សំបុត្រ​មិនទាន់ បានសម្រេច​ចិត្ត​នាំគ្នា​ផ្លោះ​របង​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ (​ស្តា​ត​អូឡាំពិក​) ចូលទៅ​មើល​ការប្រកួត​កាលពី​ល្ងាច​ថ្ងៃអាទិត្យ ទី​២៩ ខែឧសភា​។ ប៉ុន្តែ​ក្រោយ​ភាពជោគជ័យ​ក្នុង​លទ្ធផល ២-០ របស់​កម្ពុជា​លើ​ទី​ម័​រ​ខាងកើត ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​ទាំងមូល​បាន​បន្សល់​នូវ​ក្លិនស្អុយ​ដោយសារតែ​គំនរ​សំរាម​ដ៏​ច្រើន​សន្ធឹកសន្ធាប់​។​

​សូម​ទស្សនា​រូបភាព​ដូចខាងក្រោម​ដែល​សារព័ត៌មាន​ថ្មីៗ ថត​មួយថ្ងៃ​ក្រោយ​ការប្រកួត​មិត្តភាព​អន្តរជាតិ​៖

ស្រឡាញ់​បាល់ទាត់ ត្រូវ​ស្រឡាញ់​ស្តា​ត​ផង​! និពន្ធដោយ : សឿន វណ្ណឌេត       30-05-2016, 11:42 am         141

ស្រឡាញ់​បាល់ទាត់ ត្រូវ​ស្រឡាញ់​ស្តា​ត​ផង​! និពន្ធដោយ : សឿន វណ្ណឌេត       30-05-2016, 11:42 am         141

ស្រឡាញ់​បាល់ទាត់ ត្រូវ​ស្រឡាញ់​ស្តា​ត​ផង​! និពន្ធដោយ : សឿន វណ្ណឌេត       30-05-2016, 11:42 am         141

ស្រឡាញ់​បាល់ទាត់ ត្រូវ​ស្រឡាញ់​ស្តា​ត​ផង​! និពន្ធដោយ : សឿន វណ្ណឌេត       30-05-2016, 11:42 am         141

ស្រឡាញ់​បាល់ទាត់ ត្រូវ​ស្រឡាញ់​ស្តា​ត​ផង​! និពន្ធដោយ : សឿន វណ្ណឌេត       30-05-2016, 11:42 am         141

ស្រឡាញ់​បាល់ទាត់ ត្រូវ​ស្រឡាញ់​ស្តា​ត​ផង​! និពន្ធដោយ : សឿន វណ្ណឌេត       30-05-2016, 11:42 am         141

ស្រឡាញ់​បាល់ទាត់ ត្រូវ​ស្រឡាញ់​ស្តា​ត​ផង​! និពន្ធដោយ : សឿន វណ្ណឌេត       30-05-2016, 11:42 am         141

ស្រឡាញ់​បាល់ទាត់ ត្រូវ​ស្រឡាញ់​ស្តា​ត​ផង​! និពន្ធដោយ : សឿន វណ្ណឌេត       30-05-2016, 11:42 am         141

ស្រឡាញ់​បាល់ទាត់ ត្រូវ​ស្រឡាញ់​ស្តា​ត​ផង​! និពន្ធដោយ : សឿន វណ្ណឌេត       30-05-2016, 11:42 am         141

ស្រឡាញ់​បាល់ទាត់ ត្រូវ​ស្រឡាញ់​ស្តា​ត​ផង​! និពន្ធដោយ : សឿន វណ្ណឌេត       30-05-2016, 11:42 am         141

ស្រឡាញ់​បាល់ទាត់ ត្រូវ​ស្រឡាញ់​ស្តា​ត​ផង​! និពន្ធដោយ : សឿន វណ្ណឌេត       30-05-2016, 11:42 am         141

ស្រឡាញ់​បាល់ទាត់ ត្រូវ​ស្រឡាញ់​ស្តា​ត​ផង​! និពន្ធដោយ : សឿន វណ្ណឌេត       30-05-2016, 11:42 am         141

ស្រឡាញ់​បាល់ទាត់ ត្រូវ​ស្រឡាញ់​ស្តា​ត​ផង​! និពន្ធដោយ : សឿន វណ្ណឌេត       30-05-2016, 11:42 am         141

ស្រឡាញ់​បាល់ទាត់ ត្រូវ​ស្រឡាញ់​ស្តា​ត​ផង​! និពន្ធដោយ : សឿន វណ្ណឌេត       30-05-2016, 11:42 am         141

ស្រឡាញ់​បាល់ទាត់ ត្រូវ​ស្រឡាញ់​ស្តា​ត​ផង​! និពន្ធដោយ : សឿន វណ្ណឌេត       30-05-2016, 11:42 am         141

ស្រឡាញ់​បាល់ទាត់ ត្រូវ​ស្រឡាញ់​ស្តា​ត​ផង​! និពន្ធដោយ : សឿន វណ្ណឌេត       30-05-2016, 11:42 am         141

ស្រឡាញ់​បាល់ទាត់ ត្រូវ​ស្រឡាញ់​ស្តា​ត​ផង​! និពន្ធដោយ : សឿន វណ្ណឌេត       30-05-2016, 11:42 am         141

ស្រឡាញ់​បាល់ទាត់ ត្រូវ​ស្រឡាញ់​ស្តា​ត​ផង​! និពន្ធដោយ : សឿន វណ្ណឌេត       30-05-2016, 11:42 am         141

ស្រឡាញ់​បាល់ទាត់ ត្រូវ​ស្រឡាញ់​ស្តា​ត​ផង​! និពន្ធដោយ : សឿន វណ្ណឌេត       30-05-2016, 11:42 am         141

ស្រឡាញ់​បាល់ទាត់ ត្រូវ​ស្រឡាញ់​ស្តា​ត​ផង​! និពន្ធដោយ : សឿន វណ្ណឌេត       30-05-2016, 11:42 am         141

ស្រឡាញ់​បាល់ទាត់ ត្រូវ​ស្រឡាញ់​ស្តា​ត​ផង​! និពន្ធដោយ : សឿន វណ្ណឌេត       30-05-2016, 11:42 am         141

ស្រឡាញ់​បាល់ទាត់ ត្រូវ​ស្រឡាញ់​ស្តា​ត​ផង​! និពន្ធដោយ : សឿន វណ្ណឌេត       30-05-2016, 11:42 am         141

ស្រឡាញ់​បាល់ទាត់ ត្រូវ​ស្រឡាញ់​ស្តា​ត​ផង​! និពន្ធដោយ : សឿន វណ្ណឌេត       30-05-2016, 11:42 am         141

ស្រឡាញ់​បាល់ទាត់ ត្រូវ​ស្រឡាញ់​ស្តា​ត​ផង​! និពន្ធដោយ : សឿន វណ្ណឌេត       30-05-2016, 11:42 am         141

ស្រឡាញ់​បាល់ទាត់ ត្រូវ​ស្រឡាញ់​ស្តា​ត​ផង​! និពន្ធដោយ : សឿន វណ្ណឌេត       30-05-2016, 11:42 am         141