ការ​សិក្សា៖ អ្នក​ដឹក​នាំ​ស្ថាប័ន​ឯកជន និង​សាធារណៈ​អូស្ដ្រាលី​ភាគ​ច្រើន​នៅ​តែ​ជា​ជន​ជាតិ​ស្បែក​ស​មិន​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​សង្គម​ចម្រុះ​សាសន៍​អូស្ដ្រាលី​

ការ​សិក្សា​ថ្មី​មួយ​បាន​រក​ឃើញ​ស្ថានភាព​នៃ​ការ​ដឹកនាំ​ស្ថាប័ន ឬ​ក្រុមហ៊ុន​ទាំង​ក្នុង​វិស័យ​សាធារណៈ និង​វិស័យ​ឯក​ជន​កំពុង​តែ​បរាជ័យ​ជា​លក្ខណៈ​ប្រព័ន្ធ​ដោយ​សារ​មិន​ឆ្លុះ​​បញ្ចាំង​អំពី​ភាព​ចម្រុះ​នៅ​ក្នុង​សង្គម​ពហុវប្បធម៌​អូស្ដ្រាលី។

  • ការ​សិក្សា៖ អ្នក​ដឹក​នាំ​ស្ថាប័ន​ឯកជន និង​សាធារណៈ​អូស្ដ្រាលី​ភាគ​ច្រើន​នៅ​តែ​ជា​ជន​ជាតិ​ស្បែក​ស​មិន​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​សង្គម​ចម្រុះ​សាសន៍​អូស្ដ្រាលី​已关闭评论
  • 2 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/05/30  Category:ព័ត៌មាន