ទូរទស្សន៍​សិង្ហ​បុរី​រិះគន់​វីដេអូ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ដែល​ច្រ​លំ​ដាក់​រូបថត​នៅ​សិង្ហ​បុរី​ថា​ជា​អតីត​លី​ប៊ី​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       30-05-2016, 3:37 pm         962

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 012 900 132 - 010 299 377ទូរទស្សន៍​សិង្ហ​បុរី​រិះគន់​វីដេអូ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ដែល​ច្រ​លំ​ដាក់​រូបថត​នៅ​សិង្ហ​បុរី​ថា​ជា​អតីត​លី​ប៊ី​