កំពូល​តារាភាពយន្ត​ហុងកុង និង​មកជួប​ប្រិយមិត្ត​របស់ខ្លួន​នៅ​កម្ពុជា ឆាប់ៗ​នេះ​

dnt-news :​ កំពូល​តារាភាពយន្ត​ហុងកុង នាង Nancy Wu និង​លោក Vincent Wong នឹងធ្វើ​ដំណើរ​ជាពិសេស មកកាន់​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ នា​ថ្ងៃទី ១៩ មិថុនា​ខាងមុខ ដើម្បី​ជួប​ផ្ទាល់​នឹង​ប្រិយមិត្ត​ខ្លួន​ជាច្រើន​នៅ​កម្ពុជា​។​