ទិដ្ឋភាព​ពិធី​ចុះ​លិខិត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ប្អូនប្រុស​អ្នកនាង ផេ​ន​ខេ​ក​

Videos


ប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់អ្នកនាង ផេនខេក ខេម៉ានីត (Pancake Khemanit) បានព្យាយាមដកខ្លួនពីពិភពសិល្បៈ ដោយយកពេលវេលាមកផ្តោតជាសំខាន់លើការសិក្សា ហើយលោក ផាតតឺ តេឆៈថន ដែលឈានចូលវ័យ ២៥ ឆ្នាំ បានសម្រេចចិត្តដើរចូលផ្លូវអាពិហ៍ពិពាហ៍ជាមួយមិត្តស្រីដែលជាគិលានុបដ្ឋាយិកា កាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៦។

ទិដ្ឋភាព​ពិធី​ចុះ​លិខិត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ប្អូនប្រុស​អ្នកនាង ផេ​ន​ខេ​ក​

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ពិធីមង្គលរបស់ប្អូនប្រុសអ្នកនាង ផេនខេក គឺមិនបានរៀបចំគគ្រឹកគគ្រេងដូចគូស្នេហ៍តារានោះទេ តែគឺពោរពេញដោយភាពកក់ក្តៅ និង ការជូនពរយ៉ាងពេញទំហឹងពីក្រុមគ្រួសារទាំងសងខាង និង មិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់កូនក្រមុំកូនកំលោះ។

ទិដ្ឋភាព​ពិធី​ចុះ​លិខិត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ប្អូនប្រុស​អ្នកនាង ផេ​ន​ខេ​ក​

បន្ទាប់ពីរៀបចំពិធីមង្គលការនៅទឹកដីកំណើតខាងស្រីកាលពីប៉ុន្មានខែមុន ឥឡូងនេះ ទាំងពីរនាក់បានរៀបចំពិធីចុះលិខិតអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីក្រុងបាងកកវិញ៕ ខេរី
(ប្រភព៖ អឹមថៃ)

ទិដ្ឋភាព​ពិធី​ចុះ​លិខិត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ប្អូនប្រុស​អ្នកនាង ផេ​ន​ខេ​ក​
ទិដ្ឋភាព​ពិធី​ចុះ​លិខិត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ប្អូនប្រុស​អ្នកនាង ផេ​ន​ខេ​ក​
ទិដ្ឋភាព​ពិធី​ចុះ​លិខិត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ប្អូនប្រុស​អ្នកនាង ផេ​ន​ខេ​ក​
ទិដ្ឋភាព​ពិធី​ចុះ​លិខិត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ប្អូនប្រុស​អ្នកនាង ផេ​ន​ខេ​ក​
ទិដ្ឋភាព​ពិធី​ចុះ​លិខិត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ប្អូនប្រុស​អ្នកនាង ផេ​ន​ខេ​ក​
ទិដ្ឋភាព​ពិធី​ចុះ​លិខិត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ប្អូនប្រុស​អ្នកនាង ផេ​ន​ខេ​ក​
ទិដ្ឋភាព​ពិធី​ចុះ​លិខិត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ប្អូនប្រុស​អ្នកនាង ផេ​ន​ខេ​ក​
ទិដ្ឋភាព​ពិធី​ចុះ​លិខិត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ប្អូនប្រុស​អ្នកនាង ផេ​ន​ខេ​ក​
ទិដ្ឋភាព​ពិធី​ចុះ​លិខិត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ប្អូនប្រុស​អ្នកនាង ផេ​ន​ខេ​ក​
ទិដ្ឋភាព​ពិធី​ចុះ​លិខិត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ប្អូនប្រុស​អ្នកនាង ផេ​ន​ខេ​ក​
ទិដ្ឋភាព​ពិធី​ចុះ​លិខិត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ប្អូនប្រុស​អ្នកនាង ផេ​ន​ខេ​ក​
ទិដ្ឋភាព​ពិធី​ចុះ​លិខិត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ប្អូនប្រុស​អ្នកនាង ផេ​ន​ខេ​ក​
ទិដ្ឋភាព​ពិធី​ចុះ​លិខិត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ប្អូនប្រុស​អ្នកនាង ផេ​ន​ខេ​ក​