ជប៉ុន ៖ ក្មេងប្រុស​ម្នាក់​បាត់​ខ្លួន បន្ទាប់ពី​ឪពុកម្តាយ​ដាក់ទោស​ដោយ​ទុកចោល​នៅក្នុង​ព្រៃ និពន្ធដោយ : ធីតា       May-30-2016, 7:39 pm         2172

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 012 900 132 - 010 299 377ជប៉ុន ៖ ក្មេងប្រុស​ម្នាក់​បាត់​ខ្លួន បន្ទាប់ពី​ឪពុកម្តាយ​ដាក់ទោស​ដោយ​ទុកចោល​នៅក្នុង​ព្រៃរូបថតក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះជប៉ុន