តំណាងរាស្រ្ត គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ បានដាក់ញត្តិចំនួន១៨ដុំ ជូនមន្រ្តីព្រះបរមរាជ ដើម្បីថ្វាយព្រះមហាក្សត្ររួចហើយ

(ភ្នំពេញ)៖ នៅម៉ោង៤៖០៥នាទីរសៀល ថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ក្រុមតំណាងរាស្រ្ត គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ បានប្រគល់ជូន មន្រ្តីព្រះបរមរាជ ដើម្បីថ្វាយព្រះមហាក្សត្ររួចហើយ បន្ទាប់ពីមន្រ្តីព្រះបរមរាជវាំង អនុញ្ញាតឲ្យតំណាងរាស្រ្ត CNRP ចំនួន៧រូប ចូលព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីដាក់ញត្តិ។

សូមជំរាបថា សមត្ថកិច្ចសម្រេចឲ្យរថយន្តតំណាងរាស្រ្តចំនួន២៣គ្រឿង ឆ្លងកាត់នៅចំណុចវត្តចាក់អង្រែក្រោម ដើម្បីហែញត្តិទៅកាន់ព្រះបរមរាជវាំង៕

តំណាងរាស្រ្ត គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ បានដាក់ញត្តិចំនួន១៨ដុំ ជូនមន្រ្តីព្រះបរមរាជ ដើម្បីថ្វាយព្រះមហាក្សត្ររួចហើយ តំណាងរាស្រ្ត គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ បានដាក់ញត្តិចំនួន១៨ដុំ ជូនមន្រ្តីព្រះបរមរាជ ដើម្បីថ្វាយព្រះមហាក្សត្ររួចហើយ តំណាងរាស្រ្ត គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ បានដាក់ញត្តិចំនួន១៨ដុំ ជូនមន្រ្តីព្រះបរមរាជ ដើម្បីថ្វាយព្រះមហាក្សត្ររួចហើយ តំណាងរាស្រ្ត គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ បានដាក់ញត្តិចំនួន១៨ដុំ ជូនមន្រ្តីព្រះបរមរាជ ដើម្បីថ្វាយព្រះមហាក្សត្ររួចហើយ តំណាងរាស្រ្ត គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ បានដាក់ញត្តិចំនួន១៨ដុំ ជូនមន្រ្តីព្រះបរមរាជ ដើម្បីថ្វាយព្រះមហាក្សត្ររួចហើយ

ប្រភពៈ freshnewsasia