កំពូល​រថយន្ត​ ​លក់​ដាច់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ​២០១៦​

​ចូល​មក​ដល់​ត្រី​មាស​ទី​ ​២​ ​ឆ្នាំ​ ​២០១៦​ ​របាយ​ការណ៍​លក់​រថយន្ត​របស់​ទី​ផ្សារ​អន្តជាតិ​បាន​បង្ហាញ​ឲ្យ​ដឹង​ពី​ប្រភេទ​ ​រថយន្ត​នានា​ ​ដែល​ទទួល​បាន​ការ​គាំទ្រ​ពី​អ្នក​ប្រើ​ជា​ច្រើន​។​ ​ដូច​នេះ​ ​Sabay​​ សូម​ធ្វើ​ការ​បង្ហាញ​នូវ​បណ្ដា​រថយន្ត​​ដែល​លក់​ដាច់​ជាង​គេ​ក្នុង​ត្រី​មាស​ទី​ ​២​ ​ឆ្នាំ​ ​២០១៦​ ​នេះ​ ​(​ទីផ្សារ​អាមេរិក​)​។​

 

Toyota​ ​Camery​ ​តម្លៃ​ចន្លោះ​ពី​ ​២៤​ ​០៨៩​ ​ដុល្លារ​ ​ដល់​ ​៣២​ ​៦០៣​ ​ដុល្លារ​

 

កំពូល​រថយន្ត​ ​លក់​ដាច់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ​២០១៦​

 

Honda​ ​Fit​ ​តម្លៃ​ ​១៩​ ​០២៥​ ​ដុល្លារ​ ​

 

កំពូល​រថយន្ត​ ​លក់​ដាច់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ​២០១៦​

 

Subaru​ ​Impre​za​ ​តម្លៃ​ចន្លោះ​ពី​ ​២១​ ​៣៤៥​ ​ដុល្លារ​ ​ដល់​ ​២២​ ​៣៤៥​ ​ដុល្លារ​

 

កំពូល​រថយន្ត​ ​លក់​ដាច់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ​២០១៦​

 

Lexus RX​ ​តម្លៃ​ចន្លោះ​ពី​ ​៥១​ ​៦៣០​ ​ដុល្លារ​ ​ដល់​ ​៥៧​ ​៥៦៥​ ​ដុល្លារ​

 

កំពូល​រថយន្ត​ ​លក់​ដាច់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ​២០១៦​

 

Mazda MX-5 Miata​ ​តម្លៃ​​ ​២៩​ ​៩០៥​ ​ដុល្លារ​

 

កំពូល​រថយន្ត​ ​លក់​ដាច់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ​២០១៦​

 

Subaru Forester​ ​តម្លៃ​ ​២៧​ ​១៤៥​ ​ដុល្លារ​

 

កំពូល​រថយន្ត​ ​លក់​ដាច់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ​២០១៦​

 

Kia Sorrento​ ​តម្លៃ​ ​៣៧​ ​៩១៥​ ​ដុល្លារ​

 

កំពូល​រថយន្ត​ ​លក់​ដាច់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ​២០១៦​

 

Toyota Sienna​ ​តម្លៃ​ចន្លោះ​ពី​ ​៣៥​ ​៨១០ ដុល្លារ​ ​ដល់​ ​៣៨​ ​២០១​ ​ដុល្លារ​

 

កំពូល​រថយន្ត​ ​លក់​ដាច់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ​២០១៦​

 

Ford F-150​ ​តម្លៃ​ចន្លោះ​ចាប់​ពី​ ​៤៥​ ​៧៥០ ដុល្លារ​ ​ដល់​ ​៤៦​ ​៧៥៥​ ​ដុល្លារ​

 

កំពូល​រថយន្ត​ ​លក់​ដាច់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ​២០១៦​

 

Chevrolet Impala​ ​តម្លៃ​ ​៣៩​ ​១១០​ ​ដុល្លារ​

 

កំពូល​រថយន្ត​ ​លក់​ដាច់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ​២០១៦​

 

អាន​បន្ត​ ​៖​​ គូ​ប្រជែង​ថ្មី​របស់​ Honda MSX លេច​មុខ​នៅ​វៀតណាម​

 

​ប្រែ​សម្រួល​ ​៖​ ​រដ្ឋ​
​ប្រភព​ ​៖​ businessinsider