ជាងជួសជុល(ម៉ាសីុន)

Company

Yeung Shi Group Co.,Ltd   

type

Private Limited Company

Industry

Others

employees

Location

Phnom Penh

Level

Term

Full Time

Year of Exp.

2

Function

Technician

Hiring

Industry

Electronics/Electrical/Mechanical Equipment

Salary

Negotiable

Qualification

Others

Sex

Male

Language

Khmer--
Fair   

Age

20 ~ 35

Location

Phnom Penh;

Publish Date

May-06-2016

Closing Date

Jun-04-2016
  - ជ្រើសរើសជាងជួសជុលម៉ាស់ីុនជាច្រើននាក់។
- មានបទពិសោធន៏ចាប់ពី២ឆ្នាំឡើងទៅក្នងការជួសជុលគ្រឿងម៉ាស៊ីន។
- យល់ដឹងពីរបៀបជួសជុល គ្រឿងម៉ាសីុនផ្សេងៗ ចេះផ្សារគ្រឿងដែក អ៊ិនណុក ។ល។ ចេះជួសជុលម៉ាស៊ីនត្រជាក់ តំឡើងជួសជុលកុំប្រេស័រ និង ជួសជុលឡាន។
- មានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេស។
- មានអត្តចរិកស្លូតបូត អត់ធ្មតនឹងការងារ ឧស្សាហ៍ព្យាយាម ហើយស្មោះត្រង់។
- អាចធ្វើការបានបន្ទាប់ពីសំភាសន៍។
-ទទួលបានប្រាបៀរវត្តល្អ និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀត។

  - ចេះជួសជុល​ រឺមានបទពិសោធលើម៉ាស៊ីន​​យ៉ាងតិច2ឆ្នាំ (compressor )
- ចេះផ្សារដែក​ ឬ អ៊ីណុក
- មានភាពអំណត់និងការងារ ឧស្សាហ៍ព្យាយាម
- ទីតាំងនៅភ្នំពេញ​
- អាចមានបេសក្កកម្មតាមខេត្ត
- ចេះភាសារកាន់តែប្រសើរ
- មានចំណាប់អារម្មណ៍សូបផ្ញើរប្រវត្តរូបសង្ខេបតាមរយះអាស័យដ្ឋានខាងក្រោម

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

HR

Phone

0968590775

Email

[email protected]

Website

Address

Building 230, St. 271, Sangkat Toul Tompong II, Khan Chamkamon, Phnom Penh