តម្លៃ​ទីផ្សារការងារ​បច្ចុប្បន្ន​របស់​សិល្បករ ៧​ដួង​

dnt-news : តម្លៃ​ទីផ្សារ​បច្ចុប្បន្ន​របស់​តារាចម្រៀង និង​តារា​សម្ដែង​ល្បី​មួយចំនួន ដែល​បាន​ទម្លាយ​ឲ្យ​ដឹង គឺថា អាស្រ័យទៅលើ​ទីតាំង និង​ពេលវេលា ក្នុងនោះ បើសិនជា​នៅ​ឆ្ងាយ ឬ​រយៈពេល​វែង​នោះ តម្លៃ​អាច​ប្រែប្រួល​ដោយមាន​ការកើនឡើង​ជា​ង​មុន​ដែរ​។ ពិនិត្យមើល​តម្លៃ​ទីផ្សារការងារ​របស់​តារា​ប្រុស​ស្រី ៧​ដួង នាពេល